Arhivi Kategorije: Posledice

  • -

Alkohol pomeša vloge v družini

Category : Posledice

Oseba, ki ima težave s pitjem alkohola se s to svojo težavo ne zmore spopasti sama. Ko se odloči za življenje brez alkohola, potrebuje osebno, čustveno in strokovno oporo, podporo in pomoč. In ne le ona, tudi njeni najbližji družinski člani. V družini so člani med seboj povezani, hkrati tudi seveda samostojni. A ko se v družini razvije delovanje, ki ga usmerja alkohol, se temu prilagodijo vsi, ne le tisti član, ki uživa alkohol.

Ena izmed značilnosti takšnih družin je, da se družinske vloge porazdelijo drugače, neprimerno. Drugi člani družine prevzamejo naloge, ki jih bi sicer prevzela oseba, ki uživa alkohol. In potem dostikrat govorimo o tem, da otroci iz teh družin prehitro odrastejo. So pretirano odgovorni. Ne zgodi se čez noč, to je proces, ki ga opazujemo, a zunanji opazovalci to opazimo mnogo prepozno. Takrat, ko odraščajoči otroci že prevzemajo odgovorne vloge in naloge v družini, ko otrok postane »partner«, »mama«, »oče«, vse seveda v navednicah. In tudi, ko se pričnejo razmere v družini urejati, ta isti otrok težko razume pri 15 – letih, da mu tega ni potrebno več.

Si predstavljate, da otrok zjutraj vstane in ga skrbi, ali ima sorojenec urejene šolske potrebščine, narejeno domačo nalogo, kaj bo oblekel ta dan ipd. In potem se zgodi, da takšen otrok popusti v šoli. Otroci niso roboti, tudi roboti tega ne bi zdržali. Jasno je, da te vsestranske obremenitve, skrbi puščajo posledice, ki so dostikrat najprej opazne prav na šolskem uspehu. In ne le odrasli, ki imajo težave s pitjem alkohola, tudi otroci potrebujejo, da smo z njimi, da jih razumemo, jih prisluhnemo, se jim posvetimo ter jim ponudimo čim več priložnosti, v katerih bodo imeli priložnost in možnost biti otroci.

Alkohol in težave, ki jih pitje alkohola s seboj prinaša, prepogosto vidimo le npr: v prometni nesreči, ki se je zgodila in pri osebi, ki jo je zagrešila pod vplivom alkohola. A ta oseba ima pogosto svojo družino, partnerko/partnerja, otroke. In naloga vseh nas, ki delujemo na področju pomoči vsem tistim, ki trpijo zaradi alkohola je tudi, da informiramo, osveščamo, ozaveščamo o razsežnostih težav, ki jih ta opojna tekočina prinaša. Naše delovanje mora biti proaktivno. Razmišljati moramo o tem, kaj še lahko storimo, pa tega do sedaj morda še nismo poskusili, da bi manj družin trpelo zaradi pitja alkohola. In samo tako bomo uspešnejši pri svojem delu. Naš cilj pa je, da bi se v prihodnje pogovarjali o srečnih zgodbah, o zgodbah ljudi, ki jim je tudi akcija 40 dni brez alkohola pomagala do najpomembnejše odločitve, odločitve za življenje brez alkohola.

O društvu Žarek upanja

Društvo Žarek upanja je humanitarna organizacija, ki že več kot 15 let izvaja socialno varstvene programe s področja pomoči vsem, ki so se znašli v težavah zaradi pitja alkohola. V programe pomoči se vključuje osebe, ki so imele težave s pitjem alkohola, njihove bližnje pomembne osebe (partnerji, starši, prijatelji, znanci) in njihovi otroci. Dejavnost programov društva je psihosocialna obravnava odvisnih od alkohola in drugih oblik zasvojenosti in njihovih bližnjih z namenom vztrajanja v abstinenci, rehabilitacije in njihove ponovne vključitve v socialno okolje.

Posebno pozornost namenjamo tudi preventivnim programov za otroke, mladostnike in njihove starše.

Nataša Sorko, univ. dipl. soc. ped., samost. svet., predsednica in strokovni vodja programov


  • -

Ekonomski in socialni vidiki zasvojenosti z alkoholom

Category : Posledice

Če želimo na področju alkoholne problematike narediti korak dlje bodo potrebni zasuki na ravni države in v spremembi zakonodaje.

Zadnji podatki kažejo, da se vsak drugi Slovenec  vsaj enkrat letno visoko tvegano opije, povečano uživanje alkoholnih pijač pa je predvsem v času praznikov. Tako  v teh dneh kar 40% Slovencev, ki se smatrajo za občasne ali redne pivce (teh je 77,5% glede na zadnjo anketo, ki so jo izvedli v Zavodu 112) pogosteje in bistveno več posega po alkoholu.

Če ob tem pogledamo še strošek prometnih nesreč, ki znaša 300 mio EUR leto, ter strošek, ki jih povzročijo bolezni, neposredno pripisljive posledicam prekomernega uživanja  alkohola, ki ga žal še ne poznamo, vidimo, da so potrebne na tem področju korenite spremembe. Poleg vseh neposrednih stroškov pa ne smemo pozabiti tudi ostalih socialnih posledic.

Na nedavni okrogli mizi, ki je potekala na  temo Ekonomski in socialni vidiki alkoholizma so problematiko obravnavali priznani slovenski strokovnjaki iz različnih področij, ki se dnevno srečujejo s posledicami alkoholizma.  Debata je bila pestra, po zaključku pa so se vsi strinjali, da ni vsa moč v spreminjanju posameznika, temveč so potrebni zasuki na ravni države in v spremembi zakonodaje.

Na ekonomsko socialne posledice alkoholizma je torej potrebno gledati čim bolj celovito, spremljati in sešteti je potrebno vse stroške, ki bodo dejansko pokazali, kolikšen je celoten strošek (zdravstveni sistem, kriminal, družbeni strošek, izpad proizvodnje …), ki ga alkohol predstavlja za Slovenijo.

Pri nas se v okviru Alkoholne politike sicer izvaja kar nekaj aktivnosti in ukrepov, ki naj bi vplivale na zmanjševanje škode zaradi alkohola. Na prvem mestu so tukaj aktivnosti povezane z informiranjem in izobraževanjem, ki pa so pri omejevanju škode, ki nastane zaradi alkohola, samo delno učinkovite, zato je potrebno nujno povezovanje  z akterji, ki se ukvarjajo z drugimi vidiki alkoholizma.

Kaj torej storiti za boljši jutri tistih, ki so zaradi alkohola najbolj prizadeti?

Na prvem mestu povezovanje vseh vpletenih   (zdravstvo, šolstvo, policija, sodstvo, gospodarstvo, nevladni sektor…), na drugem pa zagotovo čim prejšnja sprememba zakonodaje, ki bi zapovedovala doslednejše  ukrepe na področju dnevnega in neposrednega informiranja o škodljivosti uživanja  ter obravnavanja alkohola. Morda bi bil prvi korak lahko že to, da se vino preneha obravnavati kot hrano in da se odpravi  anomalija, da je vino izvzeto iz sistema trošarin.

Več v brošuri >


  • -

Vsak drugi Slovenec se vsaj enkrat letno visoko tvegano opije

Category : Posledice

V petek, 6.12.2013, je v Gledališču Glej potekala okrogla miza na temo Ekonomski in socialni vidiki alkoholizma, ki jo je organiziral Zavod 112, na kateri so problematiko alkoholizma obravnavali priznani slovenski strokovnjaki iz različnih področij, ki se srečujejo s posledicami alkoholizma.  Po več kot triurni debati so se zbrani strinjali, da ni vsa moč v spreminjanju posameznika, temveč so potrebni koreniti zasuki na ravni države in v spremembi zakonodaje.

Damijan Nacevski, direktor Zavoda 112, organizatorja današnje okrogle mize, je na koncu povzel ugotovitve vseh sodelujočih, da je na ekonomsko socialne posledice alkoholizma potrebno gledati čim bolj celovito, ter da Slovenija nujno potrebuje oceno, kolikšen je dejanski celoten strošek (zdravstveni sistem, kriminal, družbeni strošek, izpad proizvodnje …), ki ga alkohol predstavlja za Slovenijo. Glede na razpravo, je napovedal, da bo naslednja naloga Zavod 112 pripraviti peticijo, s katero bo odgovorne pozval, da naj prenehajo obravnavati vino kot hrano in da je potrebno odpraviti anomalijo, da je vino izvzeto iz sistema trošarin in s tem sledijo zgledu Francije. Pobuda je bila med prisotnimi  pozitivno sprejeta.

Zavod 112 , zavod za zdravo življenje, kulturo bivanja in dialoga,  ki je  bil ustanovljen z namenom promocije in osveščanja zdravega načina življenja ter izpostavljanja najbolj perečih družbenih tematik, se je odločil za organizacijo dogodka na podlagi zadnjih aktualnih raziskav, ki jih je izvedel in katere so pokazale zaskrbljujoče rezultate glede navad in odnosa Slovencev do pitja alkoholnih pijač. Še prav posebej si želijo v tem prazničnem času opozoriti na vse nevarnosti in posledice prekomernega uživanja alkohola, saj je nedavno izvedena anketa pokazala, da med prazniki kar 40% Slovencev, ki se je opredelilo za občasne ali redne pivce (77,5% anketiranih), zaužije bistveno več alkoholnih pijač. 8% vseh anketiranih pa se je opredelilo za redne (!) pivce. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) se Slovenija po porabi alkohola na prebivalca uvršča v sam vrh med državami članicami Evropske unije.

V Sloveniji se v okviru Alkoholne politike izvaja kar nekaj aktivnosti in ukrepov, ki naj bi vplivale na zmanjševanje škode zaradi alkohola. Na prvem mestu so tukaj aktivnosti povezane z informiranjem in izobraževanjem, ki pa so pri omejevanju škode, ki nastane zaradi alkohola, samo delno učinkovite, zato je potrebno nujno povezovanje tudi z akterji, ki se ukvarjajo z drugimi vidiki alkoholizma.  Na prvem mestu s samim zdravljenjem, kjer pa se pojavlja problem dvoličnosti družbe, saj obstaja visoka toleranca do uživanja alkohola ter stigmatizacija alkoholikov in njihovih družin je povedala dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., spec. psih.  ter dodala:

»Odvisnost od alkohola je bolezen možganov, torej bolezen, zaradi posledic katere bolnik brez zdravljenja lahko umre. Moraliziranje o tem, da si je odvisni sam povzročil svojo bolezen, ne pomaga nikomur, temveč stigmatizira vse, ki smo povezani z odvisnostjo od alkohola: bolnike, njihove bližnje in tudi terapevte. Stigmatizacija povzroča diskriminacijo vseh udeleženih, predvsem pa otežuje odločitev alkoholikov za zdravljenje.«

Maja Bundalo Bočič, dr. med, ki se v ZD Maribor ukvarja z zunaj bolnišničnim psihiatričnim zdravljenjem pacientov na primarni ravni je predstavila sodobne pristope zdravljenja pacientov s sindromom odvisnosti od alkohola, ki (bi) lahko pripomorejo(gli) k temu, da se za zdravljenje odloči večje število odvisnikov. Poudarila je, da je predvsem pomemben individualen pristop k zdravljenju.

Pomembno je tudi dejstvo, da se vse premalo v alkoholno politiko vključuje tiste, ki so najbolj neposredno povezani z bolniki odvisnimi od alkohola ter njihovim najožjimi družinskimi člani – Centre za socialno delo, ki se v okviru javnih pooblastil, nalog po zakonu in socialno varstvenih storitev, pri delu s svojimi uporabniki, v visokem odstotku vsakodnevno srečujejo s problematiko prekomernega pitja oz. zlorabe alkohola.

Le- ta se skriva v številnih materialnih stiskah posameznikov in družin, v neurejenih partnerskih in družinskih odnosih, zanemarjanju in ogrožanju otrok, težavah v odraščanju, nasilju v družini, slabih medsebojnih odnosih, razvezah, izgubah zaposlitev, prekrških, kaznivih dejanjih, revščini, deložacijah, brezdomstvu.

Kot je poudarila Breda Lepoša Žalec, univ. dipl. soc. del. Iz CSD Vič Rudnik:

»Reševanje številnih stisk naših uporabnikov bi bilo mnogo uspešnejše v sodelovanju z vsemi službami na terenu ( zdravstvo, šolstvo, policija, sodstvo, gospodarstvo, nevladni sektor…). Vsi pa za to potrebujemo usposobljene strokovnjake, da bi skupaj z uporabniki celostno reševali omenjeno problematiko.«

Zaradi prekomernega uživanja alkohola so najbolj prizadete domače in zdravstvene blagajne,  še posebej pa psihosocialno stanje vseh vpletenih

Kot je povedala dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., spec. psih. je uživanje alkohola eden glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe in nasilje, saj povzroča odvisnost in več kot 60 različnih bolezni ter poškodb.

Delež alkoholu pripisljivih smrti in izgubljenih zdravih let življenja je največji v evropski regiji SZO, ki ima tudi največjo porabo alkohola na prebivalca na svetu. Z zdravstvenega vidika je po ocenah letno alkohol v svetu vzrok za 3,8 % vseh smrti in 4,6 % vseh izgubljenih zdravih let življenja zaradi prezgodnje smrti in zmanjšane telesne zmožnosti, medtem ko so ocene za Slovenijo pokazale, da je alkohol letno predstavljal vzrok za 6,5 % vseh smrti in za 11,4 % vseh izgubljenih zdravih let življenja.

Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da so Slovenci  bolj kot za zdravstvene posledice občutljivi za nezaželene socialne posledice, medtem ko državljani EU prepoznavajo tako škodljive učinke na zdravje kot nezaželene socialne posledice, ki nastopijo zaradi pitja alkohola, je opozorila Dr. Barbara Lovrečič, dr. med., spec. soc. med. in spec. jav. zdrav.,

Dr. Martina Tomori, dr. med., spec. nevropsihiatrinja:

»V družini, kjer je eden, ali pa sta celo oba starša odvisna od alkohola, je zdrav razvoj otrok resno ogrožen. Poleg slabših življenjskih razmer vplivajo na njihovo odraščanje tudi slab partnerski odnos staršev, neprimerni vzorci za obvladovanje življenjskih preizkušenj in stresov, posebno pa še ponovne in ponovne čustvene stiske ob staršu, ki jim ne nudi zadostne opore. Pri otrocih, ki živijo v družini z alkoholno odvisnostjo, je resno moten proces njihove socializacije – s strani vrstnikov želijo biti sprejeti, pa jih pri tem ovira sram in občutek označenosti, ne znajo sproščeno komunicirati, svoja občutja prikrajšanosti prikrivajo na neustrezne, tudi škodljive načine. Ne zaupajo ne sebi, ne drugim ljudem. Pri teh otrocih se najpogosteje kažejo visoka raven tesnobe, nizka samopodoba, depresivna motnja razpoloženja, slabše socialne spretnosti in težave pri zdravi in samostojni uveljavitvi. Pri njih so pogostejše težave pri navezovanju v čustvene odnose z ljudmi, v lastni stiski pa lahko tudi oni poizkušajo iskati rešitev v učinku psihoaktivnih snovi.«

Nevladne organizacije aktivne na različnih področjih

Okrogle mize so se udeležili tudi različni predstavniki nevladnih organizacij, ki so predstavili svoje aktualne projekte:

Marja Biščak Hafner, dr. med.:

Katedra za družinsko medicino na Medicinski Fakulteti v Ljubljani izvaja projekt SPOROČILO V STEKLENICI, katerega namen je zmanjševanje rabe alkohola in zmanjševanje škodljivih posledic rabe alkohola med prebivalci Slovenije, tako mladimi kot odraslimi vseh družbenih slojev. Čim širši krog ljudi poskušamo osveščati preko spletne strani www.NALIJEM.SI. Eden najpomembnejših delov spletne strani je ANONIMNI VPRAŠALNIK, s katerim lahko obiskovalci sami ocenijo svoje pitje alkohola. Na koncu vprašalnika dobijo podrobno povratno sporočilo (povzetek in strokovno mnenje zdravnika), ki ustreza izbranim odgovorom.”

Svoje aktivnosti je predstavil tudi Zavod Varna pot, katerega cilj je s preventivnimi in izobraževalnimi programi ter strokovnim vplivom na spremembo pozitivne zakonodaje v slovenskem prostoru dvigniti družbeno in osebno odgovornost ter kulturo v cestnem prometu. Robert Štaba je podrobneje predstavil cilj in uspehe akcije Čista nula, čista vest, ki je nadaljevanje akcije Evropska noč brez prometnih nesreč, in katerega namen je doseči čim več dni brez prometnih nesreč in zmanjšati število mladih voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom alkohola. Predstavili pa so tudi zadnjo aktualno knjigo Neviden svet žrtev prometnih nesreč, avtorice dr. Damijane Žišt, ambasadorke zavoda Varna pot in novinarke Večera.

Zavod 112
www.zavod112.org


  • -

Depresija in z alkoholom povezane motnje

Category : Posledice

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 18. Septembra 2013 pozvala evropske vlade da podprejo Akcijski načrt za duševno zdravje, v katerem je velik poudarek namenjen ugotovitvam, da so različne duševne motnje najpogostejša kronična zdravstvena obolenja, ki prizadenejo Evropejce. Med vsemi duševnimi motnjami največje breme povzročata depresija in motnje povezane z alkoholom. Odvisnost od alkohola je tako prepoznana kot najbolj pomembna duševna motnja, alkohol pa pomemben faktor tveganja za duševne in druge telesne bolezni.

Poseben poudarek zdravljenju depresije in odvisnosti od alkohola je vključen tudi v poročilo ‘Priority medicines for Europe – an update 2013’, ki je bilo izdano julija letos. Prav tako je bila, na neformalnem srečanju zdravstvenih ministrov članic Evropske skupnosti, ki je potekalo 6. in 7. Julija, posebej izpostavljena potreba po večji pozornosti namenjeni preventivi in zdravljenju depresije in odvisnosti od alkohola. Depresija in odvisnost od alkohola sta tudi glavni temi na Evropskem zdravstvenem forumu, ki pravkar poteka v avstrijskem Bad Gasteinu (2.- 4. oktober 2013).

O odvisnosti od alkohola

Odvisnost od alkohola je bolezen možganov z visoko verjetnostjo, da pride do poslabšanja. Alkohol je toksičen za večino organov, količina zaužitega alkohola pa je močno povezana s tveganjem za dolgoročno obolevnost in smrtnost. Alkohol je vzročni dejavnik za več kot 200 vrst bolezni in poškodb.

Genetski in okoljski dejavniki so pomembni pri razvoju odvisnosti od alkohola. Ocena je, da genetski dejavniki prispevajo 60 % tveganja za razvoj te bolezni. Osrednja značilnost odvisnosti od alkohola je pogosto nepremagljiva želja po uživanju alkohola. Bolniki imajo težave pri nadzorovanju količine zaužitega alkohola in nadaljujejo z uživanjem alkohola kljub škodljivim posledicam. Diagnoza odvisnosti od alkohola mora izpolnjevati vsaj 3 od 6 meril mednarodne klasifikacije zdravil Svetovne zdravstvene organizacije – MKB-10.

Prekomerno uživanje alkohola je pogosto v več delih sveta, predvsem v Evropi, kjer je več kot 14 milijonov ljudi odvisnih od alkohola. V Evropi je povprečna vrzel zdravljenja precej visoka, saj je samo 8 % bolnikov deležnih katere koli oblike zdravljenja. Kot del celovitega pristopa k zdravljenju bolnikov z odvisnostjo od alkohola se morajo upoštevati tako cilji vzdržnosti kot cilji zmanjšanja uživanja alkohola.

O zavodu:

Zavod 112, zavod za zdravo življenje, kulturo bivanja in dialoga, je bil ustanovljen z namenom promocije in osveščanja zdravega načina življenja ter izpostavljanja najbolj perečih družbenih tematik.

Več informacij:

[email protected]
www.zavod112.org
www.facebook.com/Zavod112

 


  • -

Škodljive posledice alkoholiziranosti, še posebej za mlade

Category : Posledice

V času evropskega prvenstva v košarki, ki poteka v Sloveniji, kot tudi na različnih kulturno glasbenih množičnih prireditvah za mlade, se pogosto dogaja, da je zaradi zastrupitve z alkoholom potrebna hospitalizacija.

Alkohol-skodljivZ zapleti zaradi alkoholizma se v Centru za zastrupitve Interne klinike, prav tako pa tudi na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana srečujejo praktično vse leto, ne samo v prazničnem času oziroma v času večjih prireditev.

O statistiki in točnih številkah glede alkoholizma je zelo težko govoriti, približno tretjina opitih opitost preživi doma, tretjina jih je obravnavanih na primarni ravni, samo tretjina pa v bolnišnici. Povodi za sprejem v bolnišnico zaradi zastrupitve z alkoholom so lahko huda motnja zavesti, poškodba ali sum na poškodbo glave ter zapleti zastrupitve, kot so aspiracijska pljučnica, vnetje trebušne slinavke, krvavitev iz prebavne cevi, podhladitev in spolna zloraba.

Telo vsakega od nas se na alkohol odziva drugače. Koliko promilov grama alkohola bo v naši krvi, je odvisno od telesne teže, spola, vrste alkoholne pijače, od tega, kaj smo jedli pred ali med pitjem, hitrosti pitja alkohola, od dneva. Pri odzivanju telesa na alkohol je pomembnih več dejavnikov, enaka količina popitega alkohola pa lahko pri dveh različnih posameznikih naredi popolnoma drugačno klinično sliko. Nekdo pri treh promilih etanola lahko vozi avtomobil, druga oseba pa je pri tej koncentraciji etanola nezavestna.

Mešanje alkohola z energijskimi pijačami, kar je še posebej priljubljeno med mladimi, je lahko tudi usodno. Kadar popijemo takšno zmes, občutimo manj pijanosti in utrujenosti, ne čutimo niti glavobola, zato posledično popijemo tudi večjo količino. Mislimo, da smo popolnoma trezni, a dejansko to ne drži: refleksi in koordinacija so upočasnjeni, zaradi česar smo v takšnem stanju – sploh če sedemo za volan – zelo nevarni. Če kombinacije energijskih pijač in alkohola popijemo preveč, lahko pride tudi do usodnih zapletov. Zelo nevarno je takšno ravnanje za tiste, ki imajo prirojene motnje na srcu; velikokrat pride denimo do zapletov tudi pri mladih zdravih športnikih, ki v kratkem času popijejo večje količine alkohola.

V zadnjih letih se srečujemo s povečanim sprejemom mladih, opitih z alkoholom do te mere, da potrebujejo sprejem v bolnišnico. Vsak vikend, v petek in soboto zvečer, sprejmemo vsaj enega, velikokrat pa več opitih mladostnikov. Še veliko huje je v času organiziranih zabav v mestu, kot so različni koncerti. Takrat jih sprejmemo več, ki jih običajno pripeljejo reševalci brez spremstva staršev. Kot na primer po koncertu v Tivoliju avgusta lani 16, po prireditvi Ritem mladosti lani 13 in letos po prireditvi v Tivoliju 31. avgusta šest.

Od januarja 2010 do 12. aprila 2013 so na Pediatrični kliniki UKCLzaradi alkoholnega opoja in zastrupitve z alkoholom hospitalizirali 283 otrok in mladostnikov (od 12 do 18 let).

Velikokrat pa je uživanje alkohola povezano tudi z uživanjem različnih drog, kar ima še hujše posledice za otroke in mladostnike.

Na Pediatrični kliniki UKCL so sprejeli tudi otroke v kritičnem zdravstvenem stanju in so potrebovali oživljanje in zdravljenje na intenzivni terapiji.

Pri vsakem človeku je presnova alkohola različna, odvisna od telesne mase, deleža maščob v telesu, želodčne vsebine v tem času in številnih drugih dejavnikov. Zanesljivo so mladi, ki prvič pijejo alkohol, zanj bolj dovzetni in že pri manjših količinah pride do izrazitih vplivov na vedenje in zavest. Pri nekaterih lahko pride do opitosti že po dveh požirkih tekile, zato o standardni merici alkohola, po kateri pri mladostniku še ne pride do znakov opitosti, sploh ne moremo govoriti.

Izredno pomembno je, da se starši s svojim otrokom na odkrit način pogovarjajo o posledicah, ki se jim lahko zgodijo, ko bodo ob uživanju alkohola morebiti postali nekritični in izgubili nadzor nad samim s seboj.

Mladostnik že po enkratni opitosti lahko doživi škodo (poškodba glave, posilstvo, občutek zaznamovanosti in sramu med prijatelji), ki ga nato spremlja vse življenje.

Želimo si, da bi se mladi znali zabavati tudi brez prekomernega uživanja alkohola in drog.

Sporočilo so pripravili zdravniki UKCL.


Delite med prijatelje

Video

Iskalnik

Mediji, ki podpirajo akcijo

Zadnje objave

Spremljajte nas

Arhiv