Društva, ustanove, klubi – po regijah

  • -

Društva, ustanove, klubi – po regijah

Category : Kam po pomoč

Ljubljana in osrednja Slovenija

LJUBLJANA
Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola
Poljanski nasip 58, Ljubljana
tel.: 01 300 34 60
Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije
Letališka c. 33, Ljubljana
[zszos.ordinacija.net]
Društvo – Žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c. 33, Ljubljana
tel.: 01 89 77 023, 041 732 381, 031341-784
www.zarekupanja.net
Združenje DrogArt
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
tel: 041 772-887, 01 439 72 70
[email protected]
www.drogart.org, www.izberisam.org, www.kokain.si, www.aftertaxi.si
Pogovorno združenje Človeška toplina
Dunajska 156, p.p. 89, Ljubljana
tel.: 041 448 611
[www.cloveska-toplina.com]
Železniški zdravstveni dom
Celovška c. 4, Ljubljana
tel.: 01 291 23 87
CSD Vič Rudnik
Tržaška c. 2,Ljubljana
Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
064 244 496
[email protected]
Anonomni alkoholiki Slovenije
p.p. 3512, Ljubljana
tel.: 01 43 38 225
Inštitut Antona Trstenjaka
Resljeva 11, Ljubljana
tel: 01 438 68 00
Društvo zdravljenih alkoholikov Ljubljana Bežigrad
Podmilščakova 20, Ljubljana
tel.: 01 78180 50
AL-ANON za samopomoč družinam alkoholikov
Jože Ramovš
Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
041 590 789, 01 251 30 00
www.al-anon-drustvo.si
Društvo za psihološko svetovanje KAMELEON
Tržaška cesta 51, Ljubljana
tel.: 040 805 294
[email protected]
KAMNIK
ZD dr. Julija Polca
Novi trg 26, Kamnik
tel.: 01 831 86 19
DOMŽALE
ZD Domžale
Mestni trg 2, Domžale
tel.: 01 724 51 20
LITIJA
Društvo – Žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
Letališka c. 33, Ljubljana
tel.: 01 89 77 023, 041 732 381, 031 341 784
Dejavnosti: nudenje individualne in skupinske psihosocialne pomoči v primeru odvisnostiod alkohola in drugih psihoaktivnih snovi
www.zarekupanja.net

Notranjska in Primorska

AJDOVŠČINA
ZD Ajdovščina
Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina
tel.: 05 369 30 00
Pluton Ajdovščina
Gregorčičeva ulica 20, Ajdovščina
tel.: 051 633 433
CERKNICA
DZA Cerknica
tel.: 041 354 322
CERKNO
KZA Cerkno
tel.: 01 373 44 00
IDRIJA
KZA Idrija
Pot sv. Antona 49, Idrija
tel.: 05 373 44 00
ILIRSKA BISTRICA
DZA Ilirska Bistrica
Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica
tel.: 051 437 400
KOPER
KZA Koper
p.p. 395, Koper
tel.: 051 314 133Zavod karitas Samarijan
Socialnovarstveni program Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom
Markova 38, Bertoki, 6000 Koper
[email protected]
040 980 464
Društvo Viharnik Koper
Dolinska 58, Kopertel: 05 625 09 00
LOGATEC
KZA Logatec
tel.: 01 373 44 00
NOVA GORICA
Društvo za zdravo življenje Nova Gorica
Rejčeva ulica 4, Nova Gorica
tel.: 05 338 32 63
POSTOJNA
DZA Postojna
Prečna ulica 2, Postojna
tel.: 041 879 098
TOLMIN
KZA Tolmin
Prešernova ulica 6a, Tolmin
tel.: 05 388 11 20
VRHNIKA
DZA Vrhnika
Raskovec 21, 1360 Vrhnika
telefon:  041 229 142 in 031 251 642

 

Gorenjska

ŠKOFJA LOKA
CSD Škofja Loka, KZA dr. Viktorja Kocjančiča
Partizanska c. 1d, Škofja Loka
tel.: 04 51 70 111, 417 01 00
KRANJ
KZA Nova Brazda
Slovenski trg 1, Kranj
tel.: 04 236 84 10
KZA Viharniki Kranj
Gosposvetska ulica 10, Kranj
tel.: 04 208 22 86, 031 425 687
KZA Feniks
Bleiweisova 16, Kranj
tel.: 031 737 796
KZA Nova Brazda
Koroška cesta 19, Kranj
tel.: 031 737 796
KZA Radost Kranj
tel: 031 425 687
KZA Zlato polje
Gosposvetska 10, Kranj
tel.: 04 208 22 86, 031 425 687
JESENICE
Društvo Krma Jesenice
Cesta Maršala Tita 55, Jesenice
tel.: 04 583 46 17

 

Štajerska

MARIBOR
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor
Sodna ulica 13, Maribor
tel.: 02 228 62 03
več skupin, več terapevtov
KZA dr. Srečka Vogrina
Sodna ulica 13, Maribor
tel: 040 365 883
ORMOŽ
PB Ormož
Ptujska c. 33, Ormož
tel.: 02 741 51 00 ali 02 741 51 21
ZD Ormož
Ul. Dr. Hrovata 4, Ormož
tel.: 01 740 57 09
DRAVOGRAD
ZD Dravograd, Psihohigienska posvetovalnica
Trg 4. julija 4, Dravograd
tel.: 02 872 34 31
VOJNIK
PB Vojnik
Celjska c. 37, Vojnik
tel.: 03 78 00 144
Društvo Abstinent
Keršova ulica 8, Vojnik
tel.: 03 78 00 144
PTUJ
TSZA Ptuj, ZD Ptuj
tel.: 02 787 16 84
VELENJE
ZA Velenje, ZD Velenje
Vodnikova 1, Velenje
tel.: 03 899 54 67
CELJE
DZA Lipa, Celje
Slomškov trg 4, Celje
KZA Aljažev hrib Celje
ŠOŠTANJ
KZA Šoštanj, ZD Šoštanj
tel.: 03 899 36 33
TRBOVLJE
KZA Trbovlje, ZD Trbovlje,
Rudarska c. 12, Trbovlje
tel.: 03 56 24 209
ŽALEC
KZA Žalec
Prešernova 6, Žalec
tel.: 03 545 24 63

 

Dolenjska

RIBNICA
Društvo Zarja Ribnica
Škrabčev trg 17, Ribnica
tel.: 01 83 61 003
NOVO MESTO
KZA Novo mesto
Prešernov trg 8, Novo mesto
tel.: 07 337 26 60
KZA Krka Novo mesto
Šmarješka c. 6, Novo mesto
tel.: 07 331 27 63
TREBNJE
KZA Trebnje
Rimska cesta 23, Trebnje
tel.: 07 304 48 89 ali CSD 07 348 15 73
ZD Trebnje
Goljev trg 3, Trebnje
tel.: 07 348 17 40
BREŽICE
CSD Brežice
Cesta prvih borcev 5, Brežice
tel.: 07 499 10 00
KOČEVJE
Društvo za boj proti alkoholizmu
Kekčeva 3, Kočevje
tel.: 01 89 31 130
SEVNICA
KZA Kaktus
Trg svobode, Sevnica
tel.: 07 81 51 528
KRŠKO
KZA Krško, CSD Krško
CKŽ 11, Krško
tel.: 07 490 49 61

 

Pomurje in Prekmurje

LENDAVA
KZA Lendava, ZD Lendava
Glavna 32, Lendava
tel.: ZD Ljutomer 02 585 14 25
RADENCI
Društvo Nova pot Radenci
Gubčeva c. 22, Radenci
tel.: 02 566 97 42
MURSKA SOBOTA
KZA Murska Sobota, ZD Murska Sobota
Grajska ulica 22, M. Sobota
tel.: 02 534 13 00

 


Delite med prijatelje

Video

Iskalnik

Mediji, ki podpirajo akcijo

Spremljajte nas

Arhiv