Arhivi Kategorije: Posledice

1001 razlog, zakaj je alkohol škodljiv

Category : Posledice

Nasvet “popiti kozarec rdečega vina ob kosilu je zdravo”, je  bilo včasih splošno prepričanje večine ljudi, ki pa z razvojem vse pogosteje postaja bolj izgovor, kot resnično dobronameren nasvet. Kozarec vina ob kosilu zdravemu človeku morda res “prinaša” zdravje, ampak vprašati se morate, kaj preveč alkohola pomeni za človekov organizem in kaj strup, ki ga vnašamo, v telesu povzroča predvsem slabega.

V nadaljevanju zbiramo podatke zdravnikov, raziskovalcev in strokovnjakov, ki spremljajo negative posledice pretirane uporabe alkohola. Naj vam služijo kot neodvisna informacija in pomoč pri oblikovanju lastnega odnosa do uporabe alkohola.

V slovenskem prostoru prevladujejo nekateri miti in zmote, povezani s škodljivo rabo alkohola.

»Med njimi je tudi trditev, da je najhuje, kar se lahko zgodi pri popivanju, da človek omedli, kar seveda ne drži. Dejstvo je, da alkohol deluje kot strup in zaradi zastrupitve z alkoholom lahko tudi umremo. Poleg tega alkohol povzroča tudi posredno smrt, npr. vožnja pod vplivom alkohola, padci, samomori. Prav tako ne drži trditev, da če nekdo omedli zaradi alkohola, ga lahko pustimo, saj se bo samo naspal. Do izgube zavesti zaradi alkohola pride, ker naše telo ni sposobno razgraditi take količine alkohola, kot smo jo popili. Alkohol upočasni delovanje centralnega živčnega sistema, upočasni srčni utrip, zniža krvni tlak in upočasni dihanje. Vse to vpliva na možgane, da izgubimo zavest in takrat smo v zelo veliki nevarnosti, saj lahko tudi umremo. Še posebej je to nevarno pri otrocih in mladostnikih«,

pojasnjuje prim. dr. Barbara Lovrečič zdravja, dr. med. z NIJZ.

Tudi država aktivno v prizadevanja za zmerno uživanje alkohola

Podatki kažejo, da Slovenija spada med države z največjo porabo alkohola na posameznega prebivalca. Posledice velike porabe se kažejo tako na zdravju posameznika, ki prekomerno uživa alkohol, kot tudi na ravni celotne družbe. Ocenjuje se, da s pitjem alkohola vsako leto povezanih za okoli 234 milijonov evrov različnih stroškov. Zato je Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s številnimi partnerji vzpostavil projekt za odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji, katerega namen je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja. Več …

V alkoholični družini ni topline in varnosti

»Nekateri strokovnjaki primerjajo življenje otrok v alkoholični družini z življenjem v koncentracijskem taborišču,«

je razkril Matjaž Petrič, zakonski in družinski terapevt, ki v centru Upanje v Ljubljani vodi skupino za odrasle otroke alkoholikov.

»Veliko večino motenj in simptomov posttravmatskega stresa, ki jih imajo preživeli iz teh taborišč, vojni veterani ali druge hudo travmatizirane žrtve, nosijo tudi odrasli otroci alkoholikov. Ti dolgo čakajo, da bodo polnoletni in jim starši po zakonu ne bodo nič več mogli ter bodo lahko odšli od doma in zaživeli svojo dolgo pričakovano pravljico. Možnosti za to je žal pogosto malo, ker imajo zelo skopo popotnico.«

Naj letos pade rekord v metrih, ne litrih

Akcija Ministrstva za zdravje za osveščanje o alkoholu  – Slovenija piha 0,0  se v soboto in nedeljo pridružuje veselemu dogajanju v Planici. Navijanje in rajanje bo dodatno popestrila posebna 0,0 pihalna zasedba, ki bo treznim navijačem izpolnjevala glasbene želje. V sodelovanju s predstavniki nevladne organizacije, inšpekcijskimi službami in medijskim sponzorjem Valom 202 želimo, da bi letošnjo Planico zaznamovali dosežki športnikov skakalcev in ne priložnost za opijanje.  Več …

Promocija vina v EU je ušla izpod nadzora

Shema promocije vina ni prinesla večje konkurenčnosti. Namesto tega prihaja po vsej Evropi do poročanja o zlorabi teh subvencij. Prekomerno uživanje alkohola pa prinaša številne stroške v zdravstveni blagajni. več …

Zarošeno vetrobransko steklo ali meglen pogled zaradi alkohola

Vsem ukrepom navkljub alkohol še zmeraj botruje tretjini nesreč s smrtnim izidom pri nas. Smo se preveč sprijaznili s tem, da smo “mokra kultura” in se pri nas pač pije? Več …

Zakaj zapraviti mladost za to, da se znova učiš obleči hlače?

“Kar nekaj let potrebuješ, da sploh dojameš, kako številne omejitve v življenje prinaša taka poškodba, še zdaj pa nisem prepričan, da sem jo zares sprejel.” Deset let po prometni nesreči, po kateri je postal tetraplegik, svojo zgodbo opisuje 27-letni Aleš Kramolc. Več …

November – mesec preprečevanja zasvojenosti

V Sloveniji vsako leto zaradi bolezni pripisljivih kajenju umre 3600 oseb, zaradi alkoholu neposredno pripisljivih bolezni, poškodb in zastrupitev 800 oseb, zaradi prepovedanih drog pa še dodatnih 30 oseb. Poleg naštetega pa stojimo pred vrati epidemije nekemičnih odvisnosti, med katerimi je v ospredju odvisnost od ekranov. Več …

Izpostavljenost alkoholu pred rojstvom lahko škodljivo vpliva na razvoj in rast zarodka oziroma ploda in tako povzroča nepopravljive, trajne poškodbe pri še nerojenem otroku, kar lahko privede do različnih prirojenih telesnih, duševnih, vedenjskih motenj in/ali učnih težav, poznanih pod imenom spekter fetalnih alkoholnih motenj (FASD). Več …

Kaj se dogaja po enem kozarcu piva?

Alkohol je še vedno eden glavnih povzročiteljev prometnih nesreč na naših cestah. Leto 2016 je bilo nedvomno kritično, saj se je število prometnih nesreč prav zaradi alkohola v primerjavi z letom prej povečalo za 24 %. Več …

Osebna zgodba: Alkohol mu je zadal najhujše poraze

Malo je ljudi, ki bi z avtobiografijo ali biografijo razgalili svoje življenje do obisti. Popisali ne le del življenja, na katerega so ponosni, ampak tudi obdobje, ki se ga lahko sramujejo. Se je pa za to odločil znani mariborski boksar Igor Rašić – Rašo. “Z biografijo, v kateri so na podroben način opisana svetla in temna obdobja mojega življenja, želim zlasti mladim odpreti oči, da ne bi, podobno kot jaz, zašli na stranpota, ki bi lahko bila usodna za njihovo prihodnost. Pri meni so nad čutom za normalno življenje večkrat prevladali drugi čuti, ki so me potisnili v brezno, kot denimo alkohol, droga, kockanje, pretepi, zaradi katerih sem moral v zapor, ločitev in še druga dejanja, nevredna človeka,” pripoveduje. Več …

Pitje alkohola letno povzroči za 153 milijonov evrov stroškov

Zdravstvenih stroškov, povezanih s pitjem alkohola, je v Sloveniji letno za 153 milijonov evrov, medtem ko veliko dokazano učinkovitih ukrepov ostaja še neizkoriščenih. Več …

To Drink or Not To Drink: The Aging Brain and Alcohol [članek v ang. o staranju možganov)

Wisdom and grace come with age, but so do mental slowing and increased risk for dementia. As the elderly population continues to grow, preserving brain health to maintain independence and quality of life into older age is a pressing concern. Researchers have identified some unsurprising factors that reduce one’s risk for cognitive decline, including education, exercise or a healthy diet. But a more controversial question that continues to perplex scientists is whether alcohol consumption might also stave off cognitive impairment with age. Več …

V Sloveniji je v letu 2015 zaradi bolezni in stanj, ki so dokazano posledica škodljive rabe alkohola, vsakih 11 ur umrla vsaj ena oseba. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjamo, da bi vse te smrti, ki vodijo v prezgodnjo umrljivost in so pogostejše pri moških, lahko v celoti in enostavno preprečili že s pitjem alkohola v mejah relativno manj tveganega pitja in/ali vzpostavitvijo in vzdrževanjem abstinence. Za uspešnejšo zaščito zdravja pa so potrebni tudi sistemski ukrepi na ravni države. Več …

Brez alkohola do brezskrbnejših prazničnih dni

Po podatkih iz leta 2015 se je v Sloveniji zaradi bolezni in stanj, ki so dokazano posledica škodljive rabe alkohola, v bolnišnici na vsake tri ure zdravila vsaj ena oseba. Kar pet odsotkov vseh takih hospitalizacij je bilo na račun mladih do 19. leta starosti. Več …

Zdravje v občini 2017 – kaj kažejo novi podatki?

V letu 2015 je prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, v povprečju spil 114 l piva, 44 l vina in 2 l žganih pijač, kar kaže na to, da raba alkohola v Sloveniji še vedno predstavlja resen problem. Več …

Soočanje z alkoholizmom v družini

Človek je čustveno, telesno in duhovno bitje, ki se lahko znajde v stiski in začaranem krogu, iz katerega ne najde izhoda. Najbolj je ranljiv v otroštvu, saj lahko soočanje z alkoholom v družini, odraščanje v nepredvidljivem okolju in staršu s težavo z uporabo alkohola, pri posamezniku ustvari težave in vprašanja, ki lahko trajajo celo življenje. Na vprašanja uporabnikov foruma o soočanju z alkoholizmom, je odgovarjal Matjaž Petrič, zakonski in družinski terapevt. Več …

Splošno o alkoholu

Pitje alkoholnih pijač je pogost spremljevalec različnih družabnih dogodkov. Vendar pitje alkohola na način in v količinah, ki presegajo mejo manj tveganega pitja, prinaša grožnjo za zdravje in blagostanje posameznika, njegove družine, ožje in širše okolice ter celotne družbe. Alkohol deluje opojno, škodljivo in povzroča zasvojenost. Za škodljive učinke alkohola so še posebej občutljivi otroci in mladostniki, pitje alkohola med nosečnostjo pa ogroža tudi še nerojenega otroka in mu lahko zapušča trajne posledice. Več …

Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU

Baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report. Več …


November – mesec preprečevanja zasvojenosti  

Category : Posledice

V Sloveniji vsako leto zaradi bolezni pripisljivih kajenju umre 3600 oseb, zaradi alkoholu neposredno pripisljivih bolezni, poškodb in zastrupitev 800 oseb, zaradi prepovedanih drog pa še dodatnih 30 oseb. Poleg naštetega pa stojimo pred vrati epidemije nekemičnih odvisnosti, med katerimi je v ospredju odvisnost od ekranov, ki imajo lahko tako kot kemične odvisnosti, za posameznika in družino škodljive posledice. Letos so štiri glavne mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preventive in zagovorništva na področju zasvojenosti združile moči v t.i. Koalicijo NVO za preprečevanja zasvojenosti, ki v naslednjih letih napovedujejo učinkovite in celostne rešitve in odločno zagovorništvo za boljše zdravje prebivalstva.

Skupina štirih najmočnejših nacionalnih mrež s področja preprečevanja zasvojenosti, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije z Mrežo NVO 25×25, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija z istoimensko mrežo, Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP z mrežo Preventivna platforma in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo z mrežo NVO varujejo naše zdravje, združenih v Koalicijo NVO za preprečevanje zasvojenosti, je na novinarski konferenci predstavila preventivne programe in zagovorniške aktivnosti, s katerimi bo v naslednjih letih naslovila ključne dejavnike tveganja za zdravje Slovencev, zlasti mladostnikov.

Nekemične zasvojenosti so nova oblika zasvojenosti

Nevladne organizacije že vrsto let s svojimi preventivnimi programi, raziskovalnim delom in zagovorništvom na področju tobačne in alkoholne politike ter politike prepovedanih drog učinkovito vplivajo na preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi teh snovi, po novem pa bodo združili moči za delo na področju nekemičnih zasvojenosti, o obstoju katerih in njihovem vplivu na človeka se premalo zavedamo.

»Slovenija si mora zastaviti jasno in odločno vizijo na poti k cilju, ki je družba brez tobaka. Poostritev nadzora nad tobakom je vsekakor učinkovito sredstvo za zmanjševanje uporabe tobaka in dosego končnega cilja – družbe, osvobojene tobačne epidemije, to je družbe, kjer nihče ne bo izpostavljen škodljivemu tobačnemu dimu in družbe, v kateri noben otrok ne bo prižgal cigarete. Letošnje uspešno sprejetje nove tobačne zakonodaje je šele začetek na poti h končnemu cilju (t.i. »the tobacco endgame«). Budno moramo spremljati implementacijo in izvajanje nove tobačne zakonodaje v Sloveniji, še posebej v prehodnem obdobju, ki je že v teku. Zdravju škodljive industrije pa medtem kujejo velike dobičke na račun zdravja svojih kupcev tudi na drugih področjih. Tradicijo tvegane in škodljive rabe alkohola v Sloveniji, še posebej med mladimi, je treba prekiniti in celostno in učinkovito prenoviti tudi obstoječo alkoholno zakonodajo,« 

je izjavil Miha Lovše, predstavnik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija je dodala, da bo njihova organizacija  tudi v tej koaliciji, tako kot vedno do sedaj, ostala zvesta resnici in glasno ozaveščala o manipulacijah različnih industrij, s posebnim poudarkom na alkoholni industriji, ki se je zadnja leta podala po isti poti kot tobačna in za doseganje večjega dobička posega po vse bolj nemoralnih in neetinčnih prijemih. »Glasno bomo zagovarjali celostno alkoholno in tobačno politiko, predvsem pa jasno razlikovanje med različnimi oblikami rabe konoplje in marihuane – industrijske, medicinske in tiste namenjene zadevanju«, je še pojasnila Urška Erklavec, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Matej Košir, direktor Inštituta za raziskave in razvoj UTRIP je poudaril, da je poleg tobaka in alkohola med mladimi velik problem naraščanje uporabe konoplje.

»V Inštitutu Utrip in mreži Preventivna platforma v Sloveniji že dalj časa zaznavamo občutno slabšanje stanja glede uporabe konoplje (zlasti med mladostniki) in s tem povezanih težav. Raziskave kažejo, da je konoplja tako med polnoletnimi prebivalci Slovenije kot tudi mladostniki daleč najbolj razširjena prepovedana droga. Podatki nas uvrščajo precej nad povprečje večine evropskih držav. Tudi z vidika vstopanja v programe zdravljenja zasvojenosti se konoplja vse bolj pojavlja kot pomemben problem. Število vključenih mladih v programe zdravljenja zaradi težav s konopljo se namreč iz leta v leto občutno povečuje. Nenazadnje, tudi število zastrupitev z indijsko konopljo oziroma THC v zadnjih letih v Sloveniji stalno narašča, pristojne zdravstvene ustanove pa so v letu 2015 zabeležile celo dva primera smrti, ki sta povezana z zastrupitvijo s kanabinoidi. Tudi pri izvajanju preventivnih programov v šolah zaznavamo, da imajo že osnovnošolci povsem napačne oz. izkrivljene poglede in stališča do konoplje, kar skušamo spremeniti zlasti z usposabljanji in komunikacijo z učitelji, ki programe izvajajo. Skratka, menimo, da je odnos do konoplje pri nas vse preveč toleranten, in da se vse premalo zavedamo, da ne gre za povsem nenevarno drogo, kot jo skušajo nekateri predstavljati. Pri izboljševanju stanja na tem področju resno računamo tudi na medije, ki lahko poskrbijo za bolj uravnoteženo poročanje o tej aktualni in pereči tem,«

je zaključil Matej Košir.

Poleg nekemičnih zasvojenosti pa mladim preti še odvisnost od ekranov. Vse, kar v možganih sprošča večje količine dopamina lahko človeka zasvoji, tudi določeno ravnanje. Če je to pretirano, lahko preraste v vedenjsko odvisnost. Izsledki novih študij na področju nekemičnih odvisnosti so alarmantni. Raziskave kažejo, da uporaba digitalnih sredstev z bogato ekranizacijo sproži nevrofiziološke učinke, ki so zelo podobni učinkom najmočnejših drog, kot sta kokain in heroin.

Darija Cvetko, strokovna sodelavka Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je predstavila, da ekranska odvisnost, četudi še ni medicinsko in pravno priznana oblika odvisnosti, kaže na značilne kriterije odvisnosti.

»Želimo izpostaviti, da sama uporaba digitalnih tehnologij ni kritična in prinaša številne koristi, lajša delo, izobraževanje in je tudi način porabe prostega časa. Kritična postane takrat, kadar nad njeno uporabo nimamo kontrole. Najbolj izpostavljeni so otroci in mladostniki, ki k vsebinam na ekranih pristopajo nekritično. Strokovnjaki na področju vedenjske odvisnosti od ekranov napovedujejo epidemijo, ki jo je potrebno zajeziti preden ta izbruhne. Zato bomo na društvu s pomočjo strokovnjakov za vedenjske odvisnosti in pedagogi razvilo program delavnic za mladostnike in njihove starše. Seveda pa je potrebno osvestiti celotno javnost, saj nismo prepričani, ali se ta zaveda resnosti problema, ki jo lahko prinaša prekomerna uporaba ekranskih tehnologij,«

je zaključila Darija Cvetko.

Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije pa je povabila na strokovno srečanje za predstavitev problematike odvisnosti od ekranov in tudi rešitev, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja, dne 14. 12. 2017 v Ljubljani in bo namenjeno šolam, staršem, novinarjem in drugim. Društvo že vrsto let v svojih programih izvaja preventivne aktivnosti proti kajenju in pitju alkohola ter je zelo aktivno na področju zagovorništva, saj sta tobak in alkohol dejavnika tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. V naslednjem obdobju bo društvo s srčkom BimBamom, izvajalo preventivne zdravstvene aktivnosti v manjših oz. odročnih naseljih, s čimer bo prispevalo k zmanjšanju neenakosti v zdravju.

 

Več informacij in kontakti organizatorjev


Javna tribuna na Med.Over.Net: Posledice soočanja z alkoholizmom

Category : Posledice

V četrtek, 6.4.2017 so v javni tribuni na Starševskem čveku gostili Matjaža Petriča, zakonskega in družinskega terapevta iz Centra za zakonsko in družinsko terapijo Upanje, ki je skušal odgovoriti na vprašanja uporabnikov o soočanju z alkoholizmom in vsem težavam, ki sledijo v odraščanju.

V eni uri pogovora je beseda nanesla na marsikatero izpovedano stisko, ki pa ima tudi odgovor.

Preberite več >


Alkohol pomeša vloge v družini

Category : Posledice

Oseba, ki ima težave s pitjem alkohola se s to svojo težavo ne zmore spopasti sama. Ko se odloči za življenje brez alkohola, potrebuje osebno, čustveno in strokovno oporo, podporo in pomoč. In ne le ona, tudi njeni najbližji družinski člani. V družini so člani med seboj povezani, hkrati tudi seveda samostojni. A ko se v družini razvije delovanje, ki ga usmerja alkohol, se temu prilagodijo vsi, ne le tisti član, ki uživa alkohol.

Ena izmed značilnosti takšnih družin je, da se družinske vloge porazdelijo drugače, neprimerno. Drugi člani družine prevzamejo naloge, ki jih bi sicer prevzela oseba, ki uživa alkohol. In potem dostikrat govorimo o tem, da otroci iz teh družin prehitro odrastejo. So pretirano odgovorni. Ne zgodi se čez noč, to je proces, ki ga opazujemo, a zunanji opazovalci to opazimo mnogo prepozno. Takrat, ko odraščajoči otroci že prevzemajo odgovorne vloge in naloge v družini, ko otrok postane »partner«, »mama«, »oče«, vse seveda v navednicah. In tudi, ko se pričnejo razmere v družini urejati, ta isti otrok težko razume pri 15 – letih, da mu tega ni potrebno več.

Si predstavljate, da otrok zjutraj vstane in ga skrbi, ali ima sorojenec urejene šolske potrebščine, narejeno domačo nalogo, kaj bo oblekel ta dan ipd. In potem se zgodi, da takšen otrok popusti v šoli. Otroci niso roboti, tudi roboti tega ne bi zdržali. Jasno je, da te vsestranske obremenitve, skrbi puščajo posledice, ki so dostikrat najprej opazne prav na šolskem uspehu. In ne le odrasli, ki imajo težave s pitjem alkohola, tudi otroci potrebujejo, da smo z njimi, da jih razumemo, jih prisluhnemo, se jim posvetimo ter jim ponudimo čim več priložnosti, v katerih bodo imeli priložnost in možnost biti otroci.

Alkohol in težave, ki jih pitje alkohola s seboj prinaša, prepogosto vidimo le npr: v prometni nesreči, ki se je zgodila in pri osebi, ki jo je zagrešila pod vplivom alkohola. A ta oseba ima pogosto svojo družino, partnerko/partnerja, otroke. In naloga vseh nas, ki delujemo na področju pomoči vsem tistim, ki trpijo zaradi alkohola je tudi, da informiramo, osveščamo, ozaveščamo o razsežnostih težav, ki jih ta opojna tekočina prinaša. Naše delovanje mora biti proaktivno. Razmišljati moramo o tem, kaj še lahko storimo, pa tega do sedaj morda še nismo poskusili, da bi manj družin trpelo zaradi pitja alkohola. In samo tako bomo uspešnejši pri svojem delu. Naš cilj pa je, da bi se v prihodnje pogovarjali o srečnih zgodbah, o zgodbah ljudi, ki jim je tudi akcija 40 dni brez alkohola pomagala do najpomembnejše odločitve, odločitve za življenje brez alkohola.

O društvu Žarek upanja

Društvo Žarek upanja je humanitarna organizacija, ki že več kot 15 let izvaja socialno varstvene programe s področja pomoči vsem, ki so se znašli v težavah zaradi pitja alkohola. V programe pomoči se vključuje osebe, ki so imele težave s pitjem alkohola, njihove bližnje pomembne osebe (partnerji, starši, prijatelji, znanci) in njihovi otroci. Dejavnost programov društva je psihosocialna obravnava odvisnih od alkohola in drugih oblik zasvojenosti in njihovih bližnjih z namenom vztrajanja v abstinenci, rehabilitacije in njihove ponovne vključitve v socialno okolje.

Posebno pozornost namenjamo tudi preventivnim programov za otroke, mladostnike in njihove starše.

Nataša Sorko, univ. dipl. soc. ped., samost. svet., predsednica in strokovni vodja programov


Ekonomski in socialni vidiki zasvojenosti z alkoholom

Category : Posledice

Če želimo na področju alkoholne problematike narediti korak dlje bodo potrebni zasuki na ravni države in v spremembi zakonodaje.

Zadnji podatki kažejo, da se vsak drugi Slovenec  vsaj enkrat letno visoko tvegano opije, povečano uživanje alkoholnih pijač pa je predvsem v času praznikov. Tako  v teh dneh kar 40% Slovencev, ki se smatrajo za občasne ali redne pivce (teh je 77,5% glede na zadnjo anketo, ki so jo izvedli v Zavodu 112) pogosteje in bistveno več posega po alkoholu.

Če ob tem pogledamo še strošek prometnih nesreč, ki znaša 300 mio EUR leto, ter strošek, ki jih povzročijo bolezni, neposredno pripisljive posledicam prekomernega uživanja  alkohola, ki ga žal še ne poznamo, vidimo, da so potrebne na tem področju korenite spremembe. Poleg vseh neposrednih stroškov pa ne smemo pozabiti tudi ostalih socialnih posledic.

Na nedavni okrogli mizi, ki je potekala na  temo Ekonomski in socialni vidiki alkoholizma so problematiko obravnavali priznani slovenski strokovnjaki iz različnih področij, ki se dnevno srečujejo s posledicami alkoholizma.  Debata je bila pestra, po zaključku pa so se vsi strinjali, da ni vsa moč v spreminjanju posameznika, temveč so potrebni zasuki na ravni države in v spremembi zakonodaje.

Na ekonomsko socialne posledice alkoholizma je torej potrebno gledati čim bolj celovito, spremljati in sešteti je potrebno vse stroške, ki bodo dejansko pokazali, kolikšen je celoten strošek (zdravstveni sistem, kriminal, družbeni strošek, izpad proizvodnje …), ki ga alkohol predstavlja za Slovenijo.

Pri nas se v okviru Alkoholne politike sicer izvaja kar nekaj aktivnosti in ukrepov, ki naj bi vplivale na zmanjševanje škode zaradi alkohola. Na prvem mestu so tukaj aktivnosti povezane z informiranjem in izobraževanjem, ki pa so pri omejevanju škode, ki nastane zaradi alkohola, samo delno učinkovite, zato je potrebno nujno povezovanje  z akterji, ki se ukvarjajo z drugimi vidiki alkoholizma.

Kaj torej storiti za boljši jutri tistih, ki so zaradi alkohola najbolj prizadeti?

Na prvem mestu povezovanje vseh vpletenih   (zdravstvo, šolstvo, policija, sodstvo, gospodarstvo, nevladni sektor…), na drugem pa zagotovo čim prejšnja sprememba zakonodaje, ki bi zapovedovala doslednejše  ukrepe na področju dnevnega in neposrednega informiranja o škodljivosti uživanja  ter obravnavanja alkohola. Morda bi bil prvi korak lahko že to, da se vino preneha obravnavati kot hrano in da se odpravi  anomalija, da je vino izvzeto iz sistema trošarin.

Več v brošuri >


Delite med prijatelje

Video

Iskalnik

Mediji, ki podpirajo akcijo

 • Kako kalorične so alkoholne pijače? ZELO!
  Vsem nam je znano, da alkohol škodi zdravju in ima tudi druge številne negativne učinke (v prometu, v družini). Škoda, ki jo ima država zaradi posledic popitega alkohola, zagotovo presega koristi, ki jih ima država od prodaje alkohola. Tudi v prehranskem smislu od pitja alkoholnih pijač nimamo ničesar dobrega. Ne vsebujejo hranljivih snovi, temveč so […]
  Andreja Verovšek
 • Alkohol vsako leto prizadene tisoče in tisoče ljudi
  Samo zaradi bolezni in stanj, ki so izključno povezani z alkoholom, ter prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto v Sloveniji v povprečju umre vsaj 1000 oseb. Alkohol pa pogosto vodi tudi v druge oblike nasilja. Zato je bila osrednja tema letošnje 4. nacionalne konference o alkoholni politiki, ki jo organizira Nacionalni inštitut […]
  Andreja Verovšek
 • Skupaj za bolj odgovoren odnos do pitja alkohola v slovenski družbi
  Na prvem skupnem srečanju izvajalcev pristopa SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola) se je zbralo preko 400 sodelujočih, ki prihajajo iz 18 različnih lokalnih okolij po Sloveniji ter z različnih področij.
  Andreja Verovšek

Spremljajte nas

Arhiv