Arhivi Kategorije: Posledice

Vsak drugi Slovenec se vsaj enkrat letno visoko tvegano opije

Category : Posledice

V petek, 6.12.2013, je v Gledališču Glej potekala okrogla miza na temo Ekonomski in socialni vidiki alkoholizma, ki jo je organiziral Zavod 112, na kateri so problematiko alkoholizma obravnavali priznani slovenski strokovnjaki iz različnih področij, ki se srečujejo s posledicami alkoholizma.  Po več kot triurni debati so se zbrani strinjali, da ni vsa moč v spreminjanju posameznika, temveč so potrebni koreniti zasuki na ravni države in v spremembi zakonodaje.

Damijan Nacevski, direktor Zavoda 112, organizatorja današnje okrogle mize, je na koncu povzel ugotovitve vseh sodelujočih, da je na ekonomsko socialne posledice alkoholizma potrebno gledati čim bolj celovito, ter da Slovenija nujno potrebuje oceno, kolikšen je dejanski celoten strošek (zdravstveni sistem, kriminal, družbeni strošek, izpad proizvodnje …), ki ga alkohol predstavlja za Slovenijo. Glede na razpravo, je napovedal, da bo naslednja naloga Zavod 112 pripraviti peticijo, s katero bo odgovorne pozval, da naj prenehajo obravnavati vino kot hrano in da je potrebno odpraviti anomalijo, da je vino izvzeto iz sistema trošarin in s tem sledijo zgledu Francije. Pobuda je bila med prisotnimi  pozitivno sprejeta.

Zavod 112 , zavod za zdravo življenje, kulturo bivanja in dialoga,  ki je  bil ustanovljen z namenom promocije in osveščanja zdravega načina življenja ter izpostavljanja najbolj perečih družbenih tematik, se je odločil za organizacijo dogodka na podlagi zadnjih aktualnih raziskav, ki jih je izvedel in katere so pokazale zaskrbljujoče rezultate glede navad in odnosa Slovencev do pitja alkoholnih pijač. Še prav posebej si želijo v tem prazničnem času opozoriti na vse nevarnosti in posledice prekomernega uživanja alkohola, saj je nedavno izvedena anketa pokazala, da med prazniki kar 40% Slovencev, ki se je opredelilo za občasne ali redne pivce (77,5% anketiranih), zaužije bistveno več alkoholnih pijač. 8% vseh anketiranih pa se je opredelilo za redne (!) pivce. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) se Slovenija po porabi alkohola na prebivalca uvršča v sam vrh med državami članicami Evropske unije.

V Sloveniji se v okviru Alkoholne politike izvaja kar nekaj aktivnosti in ukrepov, ki naj bi vplivale na zmanjševanje škode zaradi alkohola. Na prvem mestu so tukaj aktivnosti povezane z informiranjem in izobraževanjem, ki pa so pri omejevanju škode, ki nastane zaradi alkohola, samo delno učinkovite, zato je potrebno nujno povezovanje tudi z akterji, ki se ukvarjajo z drugimi vidiki alkoholizma.  Na prvem mestu s samim zdravljenjem, kjer pa se pojavlja problem dvoličnosti družbe, saj obstaja visoka toleranca do uživanja alkohola ter stigmatizacija alkoholikov in njihovih družin je povedala dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med., spec. psih.  ter dodala:

»Odvisnost od alkohola je bolezen možganov, torej bolezen, zaradi posledic katere bolnik brez zdravljenja lahko umre. Moraliziranje o tem, da si je odvisni sam povzročil svojo bolezen, ne pomaga nikomur, temveč stigmatizira vse, ki smo povezani z odvisnostjo od alkohola: bolnike, njihove bližnje in tudi terapevte. Stigmatizacija povzroča diskriminacijo vseh udeleženih, predvsem pa otežuje odločitev alkoholikov za zdravljenje.«

Maja Bundalo Bočič, dr. med, ki se v ZD Maribor ukvarja z zunaj bolnišničnim psihiatričnim zdravljenjem pacientov na primarni ravni je predstavila sodobne pristope zdravljenja pacientov s sindromom odvisnosti od alkohola, ki (bi) lahko pripomorejo(gli) k temu, da se za zdravljenje odloči večje število odvisnikov. Poudarila je, da je predvsem pomemben individualen pristop k zdravljenju.

Pomembno je tudi dejstvo, da se vse premalo v alkoholno politiko vključuje tiste, ki so najbolj neposredno povezani z bolniki odvisnimi od alkohola ter njihovim najožjimi družinskimi člani – Centre za socialno delo, ki se v okviru javnih pooblastil, nalog po zakonu in socialno varstvenih storitev, pri delu s svojimi uporabniki, v visokem odstotku vsakodnevno srečujejo s problematiko prekomernega pitja oz. zlorabe alkohola.

Le- ta se skriva v številnih materialnih stiskah posameznikov in družin, v neurejenih partnerskih in družinskih odnosih, zanemarjanju in ogrožanju otrok, težavah v odraščanju, nasilju v družini, slabih medsebojnih odnosih, razvezah, izgubah zaposlitev, prekrških, kaznivih dejanjih, revščini, deložacijah, brezdomstvu.

Kot je poudarila Breda Lepoša Žalec, univ. dipl. soc. del. Iz CSD Vič Rudnik:

»Reševanje številnih stisk naših uporabnikov bi bilo mnogo uspešnejše v sodelovanju z vsemi službami na terenu ( zdravstvo, šolstvo, policija, sodstvo, gospodarstvo, nevladni sektor…). Vsi pa za to potrebujemo usposobljene strokovnjake, da bi skupaj z uporabniki celostno reševali omenjeno problematiko.«

Zaradi prekomernega uživanja alkohola so najbolj prizadete domače in zdravstvene blagajne,  še posebej pa psihosocialno stanje vseh vpletenih

Kot je povedala dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., spec. psih. je uživanje alkohola eden glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe in nasilje, saj povzroča odvisnost in več kot 60 različnih bolezni ter poškodb.

Delež alkoholu pripisljivih smrti in izgubljenih zdravih let življenja je največji v evropski regiji SZO, ki ima tudi največjo porabo alkohola na prebivalca na svetu. Z zdravstvenega vidika je po ocenah letno alkohol v svetu vzrok za 3,8 % vseh smrti in 4,6 % vseh izgubljenih zdravih let življenja zaradi prezgodnje smrti in zmanjšane telesne zmožnosti, medtem ko so ocene za Slovenijo pokazale, da je alkohol letno predstavljal vzrok za 6,5 % vseh smrti in za 11,4 % vseh izgubljenih zdravih let življenja.

Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da so Slovenci  bolj kot za zdravstvene posledice občutljivi za nezaželene socialne posledice, medtem ko državljani EU prepoznavajo tako škodljive učinke na zdravje kot nezaželene socialne posledice, ki nastopijo zaradi pitja alkohola, je opozorila Dr. Barbara Lovrečič, dr. med., spec. soc. med. in spec. jav. zdrav.,

Dr. Martina Tomori, dr. med., spec. nevropsihiatrinja:

»V družini, kjer je eden, ali pa sta celo oba starša odvisna od alkohola, je zdrav razvoj otrok resno ogrožen. Poleg slabših življenjskih razmer vplivajo na njihovo odraščanje tudi slab partnerski odnos staršev, neprimerni vzorci za obvladovanje življenjskih preizkušenj in stresov, posebno pa še ponovne in ponovne čustvene stiske ob staršu, ki jim ne nudi zadostne opore. Pri otrocih, ki živijo v družini z alkoholno odvisnostjo, je resno moten proces njihove socializacije – s strani vrstnikov želijo biti sprejeti, pa jih pri tem ovira sram in občutek označenosti, ne znajo sproščeno komunicirati, svoja občutja prikrajšanosti prikrivajo na neustrezne, tudi škodljive načine. Ne zaupajo ne sebi, ne drugim ljudem. Pri teh otrocih se najpogosteje kažejo visoka raven tesnobe, nizka samopodoba, depresivna motnja razpoloženja, slabše socialne spretnosti in težave pri zdravi in samostojni uveljavitvi. Pri njih so pogostejše težave pri navezovanju v čustvene odnose z ljudmi, v lastni stiski pa lahko tudi oni poizkušajo iskati rešitev v učinku psihoaktivnih snovi.«

Nevladne organizacije aktivne na različnih področjih

Okrogle mize so se udeležili tudi različni predstavniki nevladnih organizacij, ki so predstavili svoje aktualne projekte:

Marja Biščak Hafner, dr. med.:

Katedra za družinsko medicino na Medicinski Fakulteti v Ljubljani izvaja projekt SPOROČILO V STEKLENICI, katerega namen je zmanjševanje rabe alkohola in zmanjševanje škodljivih posledic rabe alkohola med prebivalci Slovenije, tako mladimi kot odraslimi vseh družbenih slojev. Čim širši krog ljudi poskušamo osveščati preko spletne strani www.NALIJEM.SI. Eden najpomembnejših delov spletne strani je ANONIMNI VPRAŠALNIK, s katerim lahko obiskovalci sami ocenijo svoje pitje alkohola. Na koncu vprašalnika dobijo podrobno povratno sporočilo (povzetek in strokovno mnenje zdravnika), ki ustreza izbranim odgovorom.”

Svoje aktivnosti je predstavil tudi Zavod Varna pot, katerega cilj je s preventivnimi in izobraževalnimi programi ter strokovnim vplivom na spremembo pozitivne zakonodaje v slovenskem prostoru dvigniti družbeno in osebno odgovornost ter kulturo v cestnem prometu. Robert Štaba je podrobneje predstavil cilj in uspehe akcije Čista nula, čista vest, ki je nadaljevanje akcije Evropska noč brez prometnih nesreč, in katerega namen je doseči čim več dni brez prometnih nesreč in zmanjšati število mladih voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom alkohola. Predstavili pa so tudi zadnjo aktualno knjigo Neviden svet žrtev prometnih nesreč, avtorice dr. Damijane Žišt, ambasadorke zavoda Varna pot in novinarke Večera.

Zavod 112
www.zavod112.org


Depresija in z alkoholom povezane motnje

Category : Posledice

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 18. Septembra 2013 pozvala evropske vlade da podprejo Akcijski načrt za duševno zdravje, v katerem je velik poudarek namenjen ugotovitvam, da so različne duševne motnje najpogostejša kronična zdravstvena obolenja, ki prizadenejo Evropejce. Med vsemi duševnimi motnjami največje breme povzročata depresija in motnje povezane z alkoholom. Odvisnost od alkohola je tako prepoznana kot najbolj pomembna duševna motnja, alkohol pa pomemben faktor tveganja za duševne in druge telesne bolezni.

Poseben poudarek zdravljenju depresije in odvisnosti od alkohola je vključen tudi v poročilo ‘Priority medicines for Europe – an update 2013’, ki je bilo izdano julija letos. Prav tako je bila, na neformalnem srečanju zdravstvenih ministrov članic Evropske skupnosti, ki je potekalo 6. in 7. Julija, posebej izpostavljena potreba po večji pozornosti namenjeni preventivi in zdravljenju depresije in odvisnosti od alkohola. Depresija in odvisnost od alkohola sta tudi glavni temi na Evropskem zdravstvenem forumu, ki pravkar poteka v avstrijskem Bad Gasteinu (2.- 4. oktober 2013).

O odvisnosti od alkohola

Odvisnost od alkohola je bolezen možganov z visoko verjetnostjo, da pride do poslabšanja. Alkohol je toksičen za večino organov, količina zaužitega alkohola pa je močno povezana s tveganjem za dolgoročno obolevnost in smrtnost. Alkohol je vzročni dejavnik za več kot 200 vrst bolezni in poškodb.

Genetski in okoljski dejavniki so pomembni pri razvoju odvisnosti od alkohola. Ocena je, da genetski dejavniki prispevajo 60 % tveganja za razvoj te bolezni. Osrednja značilnost odvisnosti od alkohola je pogosto nepremagljiva želja po uživanju alkohola. Bolniki imajo težave pri nadzorovanju količine zaužitega alkohola in nadaljujejo z uživanjem alkohola kljub škodljivim posledicam. Diagnoza odvisnosti od alkohola mora izpolnjevati vsaj 3 od 6 meril mednarodne klasifikacije zdravil Svetovne zdravstvene organizacije – MKB-10.

Prekomerno uživanje alkohola je pogosto v več delih sveta, predvsem v Evropi, kjer je več kot 14 milijonov ljudi odvisnih od alkohola. V Evropi je povprečna vrzel zdravljenja precej visoka, saj je samo 8 % bolnikov deležnih katere koli oblike zdravljenja. Kot del celovitega pristopa k zdravljenju bolnikov z odvisnostjo od alkohola se morajo upoštevati tako cilji vzdržnosti kot cilji zmanjšanja uživanja alkohola.

O zavodu:

Zavod 112, zavod za zdravo življenje, kulturo bivanja in dialoga, je bil ustanovljen z namenom promocije in osveščanja zdravega načina življenja ter izpostavljanja najbolj perečih družbenih tematik.

Več informacij:

[email protected]
www.zavod112.org
www.facebook.com/Zavod112

 


 • -

Škodljive posledice alkoholiziranosti, še posebej za mlade

Category : Posledice

V času evropskega prvenstva v košarki, ki poteka v Sloveniji, kot tudi na različnih kulturno glasbenih množičnih prireditvah za mlade, se pogosto dogaja, da je zaradi zastrupitve z alkoholom potrebna hospitalizacija.

Alkohol-skodljivZ zapleti zaradi alkoholizma se v Centru za zastrupitve Interne klinike, prav tako pa tudi na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana srečujejo praktično vse leto, ne samo v prazničnem času oziroma v času večjih prireditev.

O statistiki in točnih številkah glede alkoholizma je zelo težko govoriti, približno tretjina opitih opitost preživi doma, tretjina jih je obravnavanih na primarni ravni, samo tretjina pa v bolnišnici. Povodi za sprejem v bolnišnico zaradi zastrupitve z alkoholom so lahko huda motnja zavesti, poškodba ali sum na poškodbo glave ter zapleti zastrupitve, kot so aspiracijska pljučnica, vnetje trebušne slinavke, krvavitev iz prebavne cevi, podhladitev in spolna zloraba.

Telo vsakega od nas se na alkohol odziva drugače. Koliko promilov grama alkohola bo v naši krvi, je odvisno od telesne teže, spola, vrste alkoholne pijače, od tega, kaj smo jedli pred ali med pitjem, hitrosti pitja alkohola, od dneva. Pri odzivanju telesa na alkohol je pomembnih več dejavnikov, enaka količina popitega alkohola pa lahko pri dveh različnih posameznikih naredi popolnoma drugačno klinično sliko. Nekdo pri treh promilih etanola lahko vozi avtomobil, druga oseba pa je pri tej koncentraciji etanola nezavestna.

Mešanje alkohola z energijskimi pijačami, kar je še posebej priljubljeno med mladimi, je lahko tudi usodno. Kadar popijemo takšno zmes, občutimo manj pijanosti in utrujenosti, ne čutimo niti glavobola, zato posledično popijemo tudi večjo količino. Mislimo, da smo popolnoma trezni, a dejansko to ne drži: refleksi in koordinacija so upočasnjeni, zaradi česar smo v takšnem stanju – sploh če sedemo za volan – zelo nevarni. Če kombinacije energijskih pijač in alkohola popijemo preveč, lahko pride tudi do usodnih zapletov. Zelo nevarno je takšno ravnanje za tiste, ki imajo prirojene motnje na srcu; velikokrat pride denimo do zapletov tudi pri mladih zdravih športnikih, ki v kratkem času popijejo večje količine alkohola.

V zadnjih letih se srečujemo s povečanim sprejemom mladih, opitih z alkoholom do te mere, da potrebujejo sprejem v bolnišnico. Vsak vikend, v petek in soboto zvečer, sprejmemo vsaj enega, velikokrat pa več opitih mladostnikov. Še veliko huje je v času organiziranih zabav v mestu, kot so različni koncerti. Takrat jih sprejmemo več, ki jih običajno pripeljejo reševalci brez spremstva staršev. Kot na primer po koncertu v Tivoliju avgusta lani 16, po prireditvi Ritem mladosti lani 13 in letos po prireditvi v Tivoliju 31. avgusta šest.

Od januarja 2010 do 12. aprila 2013 so na Pediatrični kliniki UKCLzaradi alkoholnega opoja in zastrupitve z alkoholom hospitalizirali 283 otrok in mladostnikov (od 12 do 18 let).

Velikokrat pa je uživanje alkohola povezano tudi z uživanjem različnih drog, kar ima še hujše posledice za otroke in mladostnike.

Na Pediatrični kliniki UKCL so sprejeli tudi otroke v kritičnem zdravstvenem stanju in so potrebovali oživljanje in zdravljenje na intenzivni terapiji.

Pri vsakem človeku je presnova alkohola različna, odvisna od telesne mase, deleža maščob v telesu, želodčne vsebine v tem času in številnih drugih dejavnikov. Zanesljivo so mladi, ki prvič pijejo alkohol, zanj bolj dovzetni in že pri manjših količinah pride do izrazitih vplivov na vedenje in zavest. Pri nekaterih lahko pride do opitosti že po dveh požirkih tekile, zato o standardni merici alkohola, po kateri pri mladostniku še ne pride do znakov opitosti, sploh ne moremo govoriti.

Izredno pomembno je, da se starši s svojim otrokom na odkrit način pogovarjajo o posledicah, ki se jim lahko zgodijo, ko bodo ob uživanju alkohola morebiti postali nekritični in izgubili nadzor nad samim s seboj.

Mladostnik že po enkratni opitosti lahko doživi škodo (poškodba glave, posilstvo, občutek zaznamovanosti in sramu med prijatelji), ki ga nato spremlja vse življenje.

Želimo si, da bi se mladi znali zabavati tudi brez prekomernega uživanja alkohola in drog.

Sporočilo so pripravili zdravniki UKCL.


 • -

Posledice škodljive rabe alkohola v Sloveniji

Category : Posledice

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) je zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov v letu 2010:

 • umrlo 885 oseb, med umrlimi so prevladovali moški (662 moških in 223 žensk). Najpogostejši vzrok smrti je bila alkoholna bolezen jeter (628 primerov).
 • bilo 3.636 hospitalizacij, med hospitaliziranimi so prevladovali moški (2728 moških, 908 žensk). Najpogostejši vzrok hospitalizacij zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov so bile duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola (2408 primerov).

Alkoholu neposredno pripisljivi vzroki so naslednji:

 • duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola (F10),
 • degeneracija živčevja zaradi alkohola (G31.2),
 • alkoholna polinevropatija (G62.1),
 • alkoholna miopatija (G72.1),
 • alkoholna kardiomiopatija (I42.6),
 • alkoholni gastritis (K29.2),
 • alkoholna bolezen jeter (K70),
 • kronični alkoholni pankreatitis (K86.0),
 • oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi alkohola (O35.4),
 • plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uživanja alkohola (P04.3)
 • fetalni alkoholni sindrom (Q86.0),
 • prisotnost alkohola v krvi (R78.0),
 • izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim (X45, X65, Y15),
 • toksični učinki alkohola (T51.0, T51.1, T51.9).

Čezmerno pitje alkohola in visoko tvegano opijanje sta v Sloveniji pomembna javnozdravstvena problema. Izsledki raziskav ‘Z zdravjem povezan vedenjski slog’ kažejo, da je med Slovenci, starimi od 25 do 64 let, prevalenca čezmernega pitja okoli 10 %, medtem ko je prevalenca visoko tveganega opijanja več kot 40 %, v obeh primerih pa je spodbudno, da trend takih tveganih vedenj pada. Spodbudno je tudi, da se je delež abstinentov v Sloveniji v opazovanem obdobju povečal s 13,6 % leta 2001 na 18,6 % leta 2008.

Med tistimi s tveganim vedenjem čezmernega pitja alkohola izstopajo naslednje značilnosti: moški spol, starostna skupina 40–54 let, poklicna izobrazba, najnižji spodnji in delavski sloj, vaško bivalno okolje, vzhodnoslovensko geografsko območje, ljubljanska zdravstvena regija, poročeni, osebe, ki opravljajo lažje fizično delo; med tistimi s tveganim vedenjem visoko tveganega opijanja pa: moški spol, starostna skupina 25–39 let, poklicna oziroma srednja šola, srednji sloj, vaško bivalno okolje, vzhodnoslovensko geografsko območje, ljubljanska zdravstvena regija, poročeni, osebe, ki opravljajo lažje fizično delo.

Prebivalci vzhodne kohezijske regije v večjem deležu alkohol pijejo čezmerno in se visoko tvegano opijajo: prebivalci vzhodne Slovenije imajo 1,39-krat večje relativno tveganje za čezmerno pitje in 1,12-krat večje relativno tveganje za visoko tvegano opijanje kot prebivalci zahodne Slovenije.

Več informacij je na voljo v publikaciji, ki jo je izdal Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) z naslovom »Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije – trendi raziskav CINDI 2001-2004-2008«, v kateri je predstavljeno gibanje dejavnikov tveganja in nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni med odraslimi v Sloveniji v obdobju od leta 2001 do 2008.

Celotna publikacija je na voljo na povezavi >:

Pripravila: Dr. Barbara Lovrečič, dr. med., specialistka socialne medicine in specialistka javnega zdravja


 • -

Utrinki iz novinarske konference – 40 dni brez alkohola 2012

Category : Posledice

409D910E-5C5C-11E1-8E76-199C65B94067

Akcija 40 dni brez alkohola poteka sedmo leto zapored. Z letošnjo vsebino želimo organizatorji v smislu, »Za več pravega veselja v naših družinah«, še bolj poudariti vidik solidarnost do vseh družin, ki se soočajo s problemi povezanimi z alkoholizmom.

Organizatorji v času akcije med 22. februarjem, in 7. aprilom vabimo k različnim oblikam solidarnosti: od osebne 40 dnevne odpovedi alkoholu, do tega da v času spodbude doma ne postrežemo alkohola. Povabljena pa so tudi društva, lokalne skupnosti in druge skupine, da na svojih prireditvah v času akcije in če je mogoče tudi preko celega leta ne strežejo alkohola. V ta namen lahko kadarkoli na naslovih organizatorjev dobijo zgibanke, ki jih lahko postavijo na mizo v sklopu svojih prireditev.

45CA6126-5D5F-11E1-B44E-199C65B94067

Preberite Pisma v steklenici objavljena v priloženi zgibanki 40 dni brez alkohola

Kljub temu, da alkohol še vedno povzroča številne posledice, pa je razveseljivo vsaj to, da se stanje v prometu izboljšuje. vendar so številke še vedno velike, saj je bilo v lanskem letu 1845 prometnih nesreč, kjer je bil povzročitelj v vinjenem stanju in pri skoraj četrtini (23%) vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom je bila prisotnost alkohola. Zaskrbljujoča pa je predvsem velika stopnja alkohola pri teh udeležencih in sicer 1,46 g alkohola na kg krvi. Prisotnost alkohola v prometu je žal velikokrat usodna. Če samo vsako jutro poslušamo kroniko, slišimo, da je noč ”prespalo” na Policiji tudi več kot 10 voznikov. Ob tem velja poziv naj nikoli ne vozimo pod vplivom alkohola in da na nevarnost opozorimo tudi druge, ki bi morda želeli alkoholizirani sesti za volan.

Vsi, ki se akcije udeležujejo v obliki 40 dnevne odpovedi alkoholu, lahko svojo udeležbo potrdijo tudi na www.brezalkohola.si. Na njej so zbrane zgodbe, ki so jih ljudje zapisali na forumu in seznam organizacij, kam se lahko obrnejo po pomoč.

Nekdo je na forumu Alkohol na Med.Over.Net lepo zapisal:

»Od rojstva do smrti nas spremlja steklenica, ki prinaša navidezno upanje, a v resnici je najbolj potuhnjen strup, ki razjeda človeške odnose. O tem spregovorijo besede, izpovedi in celotne življenjske  zgodbe ljudi, predvsem žensk in otrok, ki zvečer, zapuščeni, ranjeni in požrti od nemoči, pišejo utrinke dneva v svoje srce, dnevnik ali na forum.«

Ljudje trpijo v osami in tiho iščejo pomoč, zato bomo letos v okviru Med.Over.Net še večjo pozornost namenili možnostim iskanja pomoči preko interneta in video prispevkov, v katerih bomo preko pogovora s strokovnjaki in tistimi, ki se srečujejo z alkoholom kot svojci ali prijatelji, dali informacije in moč, da ljudje naredijo naslednji korak.

77B9E674-5D60-11E1-BFE7-199C65B94067
Na fotografiji: Andreja Verovšek, Zavod Med.Over.Net

Danes, 22.2.2012 ob 18. uri zvečer, bo na največjem slovenskem spletnem forumu Starševski čvek potekal pogovor s člani društva Al- Anon, ki bodo delili nasvete iz lastnih izkušenj. Vabljeni, da prisostvujete pogovoru, izrazite svoje mnenje, poveste svojo izkušnjo ali le preberete, s čim se srečujejo prijatelji in svojci alkoholikov.

S področja preventive in zdravljenja alkoholizma je spregovoril dr. Jože Jakopič, alkoholog in psihiater, ki je poudaril, da dokler družba poskuša zdraviti alkoholika se zdravljenje ne more začeti in je obsojeno na neuspeh. Zdravljenje pod zunanjo prisilo ni mogoče, saj alkoholik zase dobre ve, da je zasvojen, da si dela škodo in se tudi zaveda, da je alkohol močnejši od njega. Alkoholik poišče zdravljenje takrat, ko ga nekaj v notranjosti prisili, oziroma ko pride do spoznanja, da na star način delovanja in razmišljanja naprej več ne bo šlo. Najpogosteje ga do tega spoznanja pripeljejo okoliščine v družini in med bližnjimi prijatelji.

C3A0960A-5D60-11E1-BE9F-199C65B94067
Na fotografiji: dr. Jože Jakopič, alkoholog in psihiater na enoti za zdravljenje odvisnosti od alkohola na ljubljanski Psihiatrični kliniki

Zdravljenje odvisnosti je mogoče, ko so uresničeni trije pogoji:

 • Informiranost v družbi, kako se z odvisniki ravna. O tem morajo biti seznanjene vse najpomembnejše strukture, od politike, vodstev podjetij, direktorjev, vodij organizacij, formalnih združenj in tudi odrasli člani družine.
 • V družbi mora vladati red, ki se ga spoštuje.
 • V družbi mora biti zagotovljena dobra mreža oblik zdravljenja.

V  nadaljevanju bodo tudi letos tri večja romanja, ki jih organizira Slovenska Karitas za vse udeležence akcije 40 dni brez alkohola, za zdravljene alkoholike in za vse, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola, in sicer na Brezjah (25. 2. 2012 v sodelovanju s frančiškani), na Sveti gori pri Novi gorici (18.3.2012) in v Nazarjah (24.3.2012).

9B7BC690-5D60-11E1-ABEE-199C65B94067
Na fotografiji: Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas

Vsem učiteljem in katehetom, ki so izrazili zanimanje za sodelovanje pri akciji Za več pravega veselja brez alkohola, smo poslali predlog za delavnice in DVD s filmom Za več pravega veselja, ki je namenjen učencem zadnje triade. V lanskem letu je v delavnicah na ta način sodelovalo preko 100 osnovnih in srednjih šol.

Kontaktne osebe organizatorjev:

Matic Podržaj, tel. 01/300–59–60, e-naslov: [email protected]
Bojan Oblak, tel. 01/400–88–70, e-naslov: [email protected]
Andreja Verovšek, tel. 01/520–50–50, e-naslov: [email protected]

Dodatne informacije lahko dobite tudi na spletnem naslovu: www.brezalkohola.si.

Ljubljana, 22. februar 2012


Delite med prijatelje

Video

Iskalnik

Mediji, ki podpirajo akcijo

 • Kako kalorične so alkoholne pijače? ZELO!
  Vsem nam je znano, da alkohol škodi zdravju in ima tudi druge številne negativne učinke (v prometu, v družini). Škoda, ki jo ima država zaradi posledic popitega alkohola, zagotovo presega koristi, ki jih ima država od prodaje alkohola. Tudi v prehranskem smislu od pitja alkoholnih pijač nimamo ničesar dobrega. Ne vsebujejo hranljivih snovi, temveč so […]
  Andreja Verovšek
 • Alkohol vsako leto prizadene tisoče in tisoče ljudi
  Samo zaradi bolezni in stanj, ki so izključno povezani z alkoholom, ter prometnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto v Sloveniji v povprečju umre vsaj 1000 oseb. Alkohol pa pogosto vodi tudi v druge oblike nasilja. Zato je bila osrednja tema letošnje 4. nacionalne konference o alkoholni politiki, ki jo organizira Nacionalni inštitut […]
  Andreja Verovšek
 • Skupaj za bolj odgovoren odnos do pitja alkohola v slovenski družbi
  Na prvem skupnem srečanju izvajalcev pristopa SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola) se je zbralo preko 400 sodelujočih, ki prihajajo iz 18 različnih lokalnih okolij po Sloveniji ter z različnih področij.
  Andreja Verovšek

Spremljajte nas

Arhiv