Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)

Osnovni cilj dejavnosti Centrov za duševno zdravje je skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin. Namenjeni so pomoči otrokom in mladostnikom z različnimi težavami.