Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)

Osnovni cilj dejavnosti Centrov za duševno zdravje je skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin.

V Centrih za duševno zdravje obravnavajo otroke in mladostnike ki imajo:

  • stiske zaradi nerazumevanja s starši, zatekanja v različne razvade, težav v odraščanju/osamosvajanju, občutkov manjvrednosti itd., psihosomatske težave, zasvojenosti;
  • težave na različnih področjih razvoja, zaostanek v razvoju, motnje v duševnem razvoju, pervazivne razvojne motnje (vključno z motnjami avtističnega spektra), govorno jezikovne težave …;
  • učne težave, motnje koncentracije
  • prilagoditvene težave, čustvene in vedenjske motnje (npr. opozicionalnost, depresivna motnja, anksioznost, fobije itd.), vzgojne težave (nevodljivost, neubogljivost);
  • težave na področju spanja, hranjenja, izločanja, stiske kot posledica izjemnih dogodkov (smrt, ločitev, preselitev….);
  • druge težave in motnje.

Kako se naročite na prvi pregled CDZOM?

Na posvet se lahko naročite po telefonu ali e-pošti. Za posvet pa boste potrebovali delovni nalog za psihologa, logopeda, specialnega pedagoga, delovnega terapevta in napotnico za kliničnega psihologa (za otroke in mladostnike) ter specialista otroške in mladostniške psihiatrije.

Seznam in kontakti Centrov za duševno zdravje (CDZOM)

CDZOM Brezovica
T: 08 20 15 084
E: [email protected]

CDZOM Celje
T: 03/543-43-23
E: [email protected]

CDZOM Murska Sobota
T (ambulantna obravnava): 02/620-84-16
T (skupnostna obravnava): 030/641-500 in 02/534-13-91
E: [email protected]

CDZOM Nova Gorica
T: 05/338-33-09
El: [email protected]

CDZOM Ormož
T: 02 7410700
E: [email protected]

CDZOM Postojna
T: 05/700-04-40
E: [email protected]

CDZOM Ptuj
T: 02/787-14-90
E: [email protected]

CDZOM Ravne na Koroškem
T: 02/870-52-43
E: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

CDZOM Trbovlje
T: 030/604-473
E: [email protected]

CDZOM Velenje
T: 03/899 55 63, 03/899 55 02
E: [email protected]

                                                                                                                                                                                                                                                       
Ime:
Priimek:
e-pošta:
Organizacija:
Kraj:
Telefon: