Vsako leto v postnem času predlagamo posebno odpoved. Gre za simbolno dejanje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. V Sloveniji je to vsaka četrta družina. Za odpoved alkoholu imamo veliko razlogov. Odkrivajte jih z nami.

Zakaj potrebujemo akcijo?

Alkohol je najbolj razširjena droga v Sloveniji. V družbi kljub temu, da poznamo nepregledno število škodljivih in nepopravljivih posledic, še vedno prevladuje strpen odnos do pitja alkohola in opijanja.
Še posebej je zaskrbljujoče, da se vedno več otrok in mladostnikov z alkoholom sreča že pred 13. letom, večina z dovoljenjem staršev. Pitje pri mladih povzroča škodo v telesnem razvoju in povečuje verjetnost za odvisnost v odraslosti.

Pobuda 40 dni brez alkohola, ki jo v slovenski prostor letos pošiljamo devetnajstič, je zasnova kot odpoved, ki je izkaz solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica pitja alkohola.

Pobuda ni namenjena samo tistim, ki imajo težave, ampak tudi tistim, ki pijemo redko in zmerno, da z izkazano odpovedjo sporočimo okolici, da je alkohola na skupnih dogodkih, v naših skupnosti in družinah preveč. Traja 30. 3. 2024 in vsak dan šteje.

Sodelovanje v akciji je priložnost, ko samemu sebi in svojim bližnjim dokažemo, da je življenje brez alkohola lepše, bolj pristno, toplejše in bolj osrečujoče.
Lahko je tudi točka preverjanja, ko ugotovimo, da se ni tako enostavno odpovedati in da bi za vztrajanje potrebovali pomoč. Je priročen izgovor, ker v tem času ‘ni dovoljeno piti’ in prijatelji ne pritiskajo, ‘dajmo enega’.

Organizatorji akcije 40 dni brez alkohola

Slovenska Karitas
Karitas v Sloveniji uresničuje socialno poslanstvo Cerkve s tem, da pomaga vsakemu človeku v stiski, zagovarja revne, zapostavljene in obrobne preko karitativnih in socialnih organizacij.
Kontaktna oseba: Peter Tomažič, tel. 01/300–59–60, e-naslov: [email protected]Karitas.si

Med.Over.Net
Zavod Med.Over.Net skrbi za delovanje brezplačnih, anonimnih in ljudem dostopnih nasvetov specialistov zdravnikov in drugih svetovalcev v več kot 200 različnih spletnih forumih portala Med.Over.Net.
Kontaktna oseba: Andreja Verovšek, tel. 040/464 – 340, e-naslov: [email protected]Med.Over.Net

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa – Direkcija RS za ceste – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije opravlja naloge na področju preventivne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane z varnostjo v cestnem prometu.
Kontaktna oseba: Dragica Sternad Praznikar, vodja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 01 478 89 68,  [email protected]

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Strokovna javna ustanova, ki prispeva k boljšemu zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije.
Kontaktna oseba: tel.: Karmen Henigsman, dipl. psih., 01 5205 797, [email protected]

Pridružene organizacije: https://brezalkohola.si/pridruzene-organizacije/

Izjave iz predstavitve akcije 2024

Statistični podatki o alkoholu

V Sloveniji alkohol predstavlja velik javnozdravstveni problem, saj spada med najbolj razširjene psihoaktivne snovi, ki prinašajo številne negativne posledice tako za zdravje kot za življenje posameznikov in njihovih bližnjih. Po količini popitega alkohola na prebivalca se uvrščamo med evropske države z visoko porabo alkohola. Prav tako pitje alkohola spada med najpomembnejše dejavnike tveganja za breme bolezni in prezgodnjo umrljivost ter je povezano z več kot 200 bolezenskimi stanji, poškodbami in zastrupitvami.

Zloraba alkohola je v letu 2022 botrovala 1.507 prometnim nesrečam. V njih je življenje izgubilo 21 oseb, 126 je bilo hudo telesno poškodovanih, 588 pa lažje telesno poškodovanih. Delež smrtnih prometnih nesreč zaradi vinjenega voznika se je lani znova povzpel in znaša kar 25,6 odstotkov. Med povzročitelji še vedno negativno izstopata dve starostni skupini, med 25 in 34 leti ter med 35 in 44 leti. Povzročitelji teh dveh starostnih skupin so odgovorni za več kot 630 prometnih nesreč, 12 smrtnih žrtev in največji delež telesnih poškodb. Lani je kar 11 mladostnikov v starosti od 15 do 17 let, ki so pod vplivom alkohola, povzročilo prometno nesrečo, kar pomeni porast za 37 odstotkov.

Škodo zaradi alkohola in trpljenje v številnih družinah lahko zmanjšamo le skupaj. Skupaj in vsak zase se odločimo za zmernost in ne uživajmo alkohola, ko smo na cesti. Veliko smo že spremenili na bolje, veliko je potrebno še narediti.

  • Alkohol je v Sloveniji eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe in nasilje.
  • Vsak dan je zaradi alkohola v bolnišnico sprejetih 10 oseb. Vsako leto zaradi bolezni, ki so neposredno povezane z uživanjem alkohola, v povprečju umre 650 oseb.
  • Približno 10 % vseh prometnih nesreč v Sloveniji povzročijo alkoholizirane osebe. V letu 2015 je zaradi alkohola v prometu umrlo kar 36 oseb, kar predstavlja tretjino nesreč s smrtnim izidom. Pri tem je izredno visoka povprečna alkoholiziranost voznikov povzročiteljev prometnih nesreč, saj presega 1,45 promila.
  • Vedno več mladih se z alkoholom sreča že pred 13. letom. Najpogosteje ga dobijo doma in pri prijateljih.
  • S številkami pa ni mogoče izmeriti stisk v družinah, ki se srečujejo z alkoholizmom.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Preberite še več o razlogih in posledicah >

Akcijo podpirajo številne organizacije, posamezniki, medijske hiše in znane osebnosti.