Pridružene organizacije

Letos v akciji sodelujejo naslednje organizacije in njihovi predstavniki:

NIJZ – projekt SOPA

Projekt SOPA deluje z namenom zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To želimo doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola. Izvaja se v 18 lokalnih okoljih. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

Skupnost CSD je združenje vseh slovenskih centrov za socialno delo. Centri za socialno delo so osrednja javna služba, ki zagotavlja pomoč vsem, ki jo potrebujejo zaradi stiske, v kateri so se znašli. Tako sprejmemo vsakogar: tako otroke, mladostnike, družine, starejše, vsakega s svojo stisko in težavo ter skupaj z njim stopimo na pot pomoči in opolnomočenja. Na centrih za socialno delo se ukvarjajo s porušenimi odnosi v družini, s stiskami, ki jih slej ko prej prinese prekomerno pitje alkohola, z ranljivimi in prestrašenimi otroki. Več o Skupnosti CSD Slovenije …

Žarek upanja

Društvo Žarek upanja že zadnjih 20 let s programi psihosocialne pomoči, svetovanje, podpore vsem, ki se znajdejo v stiski zaradi pitja alkohola in njihovim pomembnim bližnjim osebam z individualnimi, motivacijskimi, razbremenilnimi pogovori, strokovno vodenim skupinskim delom ter psihoterapijo omogoča stopanje po življenjskih poteh brez alkohola. Vključenost v program posameznikom in družinam ponuja priložnost za korenite spremembe v življenju. Življenje brez alkohola zanje predstavlja korakanje po novi poti priložnosti, novih uspehov, odkrivanja vsega tistega, kar jim je alkohol v preteklosti preprečeval videti. Kar je še posebej pomembno, vključenost v program je brezplačna. Program za vključene predstavlja varno okolje, prostor, kjer se lahko o svojih stiskah povezanih s pitjem alkohola in drugih globoko osebnih vsebinah pogovorijo odkrito, brez občutkov krivde, kjer imajo vedno sogovornike, strokovnjake, ki jim prisluhnejo, so slišani ter prejmejo odgovore na svoja odprta vprašanja. Več o Društvu Žarek upanja …

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije že od leta 2008 združuje posamezna društva in klube zdravljenih alkoholikov. Prizadeva si ozaveščati javnost o zdravem načinu življenja brez škodljive rabe psihoaktivnih snovi ter izvaja različne preventivne dejavnosti. Zveza združuje 13 društev oz. klubov, ki izvajajo program Rehabilitacija v 31 skupinah po celotni Sloveniji. V skupine se vključujejo osebe, ki so že uspele vzpostaviti abstinenco ter njihovi najbližji. Že več let pa izvaja tudi program Svetovalnica, ki nudi brezplačno strokovno pomoč in anonimno svetovanje o škodljivi rabi alkohola in drugih drog. Program Svetovalnica deluje od Posočja do Krasa: v Bovcu, Tolminu, Idriji, Novi Gorici, Ajdovščini ter Ilirski Bistrici. Izvajajo tudi različne preventivne dejavnosti. Več o Zvezi klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije

»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

V Društvu »UP« se trudijo, da skupaj z uporabniki pogledajo resnici v oči in najdejo zdrave načine premagovanja najrazličnejših težav. Ob tem drug ob drugem rastejo in se gradijo na nove povezovalne načine. Program je namenjen mladostnikom, njihovim staršem in odraslim posameznikom, ki se srečujejo z odvisnostjo in iščejo rešitev. Ponujajo svetovanje (individualno, partnersko, družinsko) ter nudijo možnost vključitve v različne skupine (motivacijska, skupina za svojce odvisnikov, skupina za mlade, skupina za starše, skupina za ženske, skupina za abstinente). Spodbujajo povezanost in zdrav življenjski slog, ponujajo inovativne in vsakemu posamezniku prilagojene storitve pomoči odvajanja od prepovedanih drog in še veliko več. Več o Društvu “UP” …

Društvo za urejanje življenja ABSTINENT

Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT je humanitarna organizacija s statusom društva v javnem interesu. Društvo se je razvilo iz programa Urejanje alkoholikov in njihovih družin. S programi in projekti stremijo k reševanju stisk posameznikov, ki prekomerno pijejo in njihovih svojcev, tudi otrokom.
Prednost, in s tem tudi posebnost, delovanja društva je v tem, da izhaja iz področja socialnega dela. Skozi celo leto izvajajo program Svetovalnica za osebe, preventivne programe s podporo MDDSZ, MOL in MZ. Sodelujejo v nacionalnem projektu NIJZ Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA, AVP projektom »Ko vozim, sem »ABSTINENT«! in druge.
Akciji »40 dni brez alkohola« se Društvo ABSTINENT pridružuje z namenom še večje promocije akcije s pomočjo svoje mreže društev in inštitucij s katerimi sodelujemo po celi Sloveniji.
Prepričani smo, da lahko le s skupnimi močmi dosežemo spremembe in vidnejše premike za zmanjšanje prekomernega pitja alkohola, zato smo vedno pripravljeni sodelovati tudi v tovrstnih akcijah in z dobrimi praksami spodbujati posameznike, ker verjamemo v spremembe. Več o društvu Abstinent >>

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani

Katedra za družinsko medicino na MEDICINSKI FAKULTETI v Ljubljani od leta 2003 izvaja pod vodstvom prim. prof. dr. Marka Kolška projekt SPOROČILO V STEKLENICI, katerega namen je zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola. Projekt Sporočilo v steklenici >>

Zavod Varna pot

Zavod varna pot je civilna, neprofitna, humanitarna in nepolitična organizacija. Sestavljajo jo žrtve prometnih nesreč in njihovi sorodniki, strokovnjaki, člani in podporniki, ki pričakujejo in od odgovornih struktur zahtevajo, da zagotovijo varen, strpen in učinkovit cestno – prometni sistem. V njem sodelujemo vsi, ki smo besede “tudi jaz lahko storim nekaj za večjo prometno varnost”, zamenjali z dejanji. Želimo in ustvarjamo sistem, v katerem je vsak od nas najpomembnejša in cenjena stvaritev. 
V Zavodu Varna pot se srečujejo le z enim delčkom problematike alkohola in to je na področju varnosti cestnega prometa. Alkohol je posredno ali neposredno krivec za več kot 22 odstotkov najhujših posledic prometnih nesreč.
Ne gre zgolj in samo za tiste, ki so umrli in bili hudo telesno poškodovani, posledice so se žal dotaknile tudi njihovih sorodnikov, prijateljev, kolegov. In s temi ljudmi se srečujejo žal skoraj vsakodnevno. Več o Zavodu Varna pot …

Zavod Vse bo v redu

Aktivnosti zavoda so namenjene zagotavljanju pomoči najšibkejšim članom družbe in ozaveščanju posameznikov o družbeno odgovornem ter trajnostnem ravnanju. Zato s pomočjo zunanjih partnerjev in zaposlenih v Zavarovalnici Triglav že vrsto let podpirajo projekte, ki preprečujejo škodne dogodke, pomagajo pri odpravi posledic nesreč v Sloveniji in v tujini ter mladim nadarjenim posameznikom, ki se šele prebijajo na vrh, v sklopu projekta »Mladi upi« namenjajo sponzorska sredstva in nudijo oporo za razvoj nadaljnji razvoj.
En od ključnih stebrov delovanja Zavoda Vse bo v redu je ozaveščanje voznikov o odgovornem ravnanju v cestnem prometu. Zato v Zavodu tudi letos pristopajo k akciji, ki k zdravemu in treznemu življenjskemu slogu nagovarja celotno širšo javnost, med katero sodijo tudi vozniki. S spodbujanjem razmisleka o zmernem in odgovornem uživanju alkohola ter širjenjem sporočil o posledicah, ki jih pitje alkohola lahko prinese, še posebej, če se zanj odločijo vozniki, si namreč želijo prispevati k pozitivnim spremembam tako v prometu kot tudi širše v družbi. Več o Zavodu Vse bo v redu …

NACOA Slovenija, Društvo za pomoč otrokom alkoholikov

NACOA je podporna organizacija za otroke alkoholikov vseh starosti. Je del mednarodne mreže organizacij NACOA (National Association for Children of Alcoholics), ki že od leta 1983 pomaga otrokom alkoholikov po svetu.

Njeno poslanstvo je pomoč, podpora in informiranje otrok alkoholikov, da se opolnomočijo, ne glede na to ali njihov starš poišče pomoč zase. Bistvenega pomena je, da otroke alkoholikov pomagamo obvarovati pred nepotrebnimi leti tišine, sramu in trpljenje, povzročenega s starševsko zasvojenostjo. Poslanstvo društva NACOA je tudi detabuizacija otrok alkoholikov v javnosti. Širšo javnost ozavešča o problematiki otrok alkoholikov, ter si prizadeva normalizirati javni diskurz o problematiki življenja v alkoholični družini. Več o NACOA …

Akcijo so v preteklih letih podprli tudi:

Zveza kulturnih društev Slovenije

Članice in člani številnih kulturnih društev nadaljujejo stoletno tradicijo kulturnih društev na nacionalni ravni, ki sega v čas kulturnega prebujanja slovenstva. Naloge umetnosti v družbi se dobro zavedajo. Njen cilj je vzpodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v društvih in uveljavljanje najkvalitetnejših dosežkov te dejavnosti doma in v tujini. Po oceni Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Sloveniji danes deluje okrog 4.500 društev oz. izvajalskih kulturnih skupin, kar Slovenijo postavlja v krog tistih, kjer je tovrstna kultura najbolj razvita.

Njihovo delovanje dokaj enakomerno pokriva celotno ozemlje države in prinaša kulturne programe tudi v majhna okolja, kjer drugih druženj skorajda ni. Z umetnostjo prinašajo tudi sporočila o univerzalnih etičnih vrednotah, ki so temelj človečnosti in identitete neke narodne in človeške skupnosti.

ZKD Slovenije se je leta 2022 z iskrenim veseljem pridružila akciji prav z mislijo o vrednotah: “Akcija 40 dni brez alkohola seveda utrjuje eno bistvenih vrednot našega življenja. Moč in pogum, da tudi v hudih preizkušnjah  vselej najdemo v sebi tisto trdno osnovo,  ki dela življenje koristno, zanimivo in smiselno, skratka lepo. Da se z odrekanjem lažnim tolažbam pogumno soočimo s svetom, pazimo na ljudi, ki žive z nami in ob nas, in da tudi svojega življenja ne prepustimo slučajnostim, ki bi nas lahko pahnile v nesrečo in smrt.”

​Šahovska zveza Slovenije

Šahovska zveza Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje šahovskih društev in klubov za razvoj in napredek šaha. Poslanstvo Zveze je skrb za celovit in vsestranski razvoj šaha na strokovnem, znanstvenem in kulturnem področju vseh oblik in načinov uveljavljanja. Predstavlja slovenski šah v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju, skrbi za popularizacijo šaha, posebej še preko sredstev javnega obveščanja, svojih glasil in strokovne literature, sistematično skrbi za množičnost in napredek šaha, sistematično sodeluje pri napredku strokovnega dela in pri usposabljanju strokovnih kadrov in drugo.
Šah ima vse te vzgojno-izobraževalne zmožnosti zaradi različnih procesov, ki se dogajajo med samo partijo, treningom in turnirjem.
V akciji 40 dni brez alkohola želimo sodelovati ker se nam zdi šah kot zdrava »odvisnost« kot protiutež alkoholu. Tudi ob šahu se lahko družimo, zabavamo, ob tem pa še naredimo nekaj dobrega za razvoj mišljenja in nenazadnje zdravja. Več o šahovski zvezi …

Družinski inštitut Bližina

Družinski inštitut Bližina je zavod za strokovno psihoterapevtsko pomoč posameznikom, parom, otrokom in družinam v stiski. Delo temelji na modelu relacijske družinske terapije, ki ga je v Sloveniji razvil dr. Christian Gostečnik. Posameznika razumejo kot del celotne družine v kateri je odraščal in skušajo odkriti ter razumeti pomen in moč preteklih izkušenj v sedanjem življenju. Cilj terapevtskih programov je preoblikovanje notranjih čustvenih vzorcev odnosov pri posamezniku, paru oz. družini. Več o inštitutu >>

Združenje DrogArt

Glavni namen programa Izberi sam, ki od leta 2006 deluje v okviru Združenja DrogArt, je zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi in razvijanje odgovornosti za informirane in manj tvegane odločitve mladih. Poudarek programa je na terenskem delu, temelječem na vrstniškem pristopu. Preko sodobnih komunikacijskih kanalov, informativnih materialov in s terenskim delom z različnimi ciljnimi skupinami želijo vplivati na zmanjševanje tveganj in socialnih stisk zaradi uporabe alkohola med mladimi. Izvajajo tudi osebno, telefonsko in spletno svetovanje. Več o programu www.izberisam.org.

Društvo za pomoč v stiski Zarja Lendava

Njihova osnovna dejavnost je pomagati ljudem, ki so se odločili ozdraviti zasvojenosti od alkohola. So del Zveze KZA Slovenije in delujejo predvsem na območju Pomurja. Usmerjeni so v pomoč pri rehabilitaciji zdravljencev odvisnosti od alkohola ter drugih psihoaktivnih snovi in njihovih družinah, delujejo v širšem lokalnem okolju na področju preventivnih dejavnosti in ozaveščajo glede škodljivosti prekomernega pitja in zlorabe alkohola.

Taborniki

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (v nadaljevanju ZTS), deluje v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. Pomeni druženje s prijatelji, zabava, dogodivščina, ki traja in še veliko več. Njeno poslanstvo je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi. Več o Tabornikih >>

Skavti

Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. Več o Skavtih >>

Društvo za psihoterapevtsko pomoč in svetovanje ter izobraževanje »Svetlo obzorje« Ljubljana

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da pomagajo nekdanjim odvisnikom, predvsem ozdravljenim alkoholikom, ki so po končanem bolnišničnem zdravljenju  ostali brez ustrezne psihoterapevtske podpore. Njihovi člani so vsi, ki so uspešno končali zdravljenje od alkohola, mamil in drugih odvisnosti, tisti, ki sprejemajo njihov program zdravljenja odvisnosti in abstiniranja in tudi partnerji in svojci odvisnikov.

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije – deluje že od leta 1946 in je po številu članstva (230.000 članov) in društev (preko 500) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je organiziran na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. Več informacij >>

Celjska interdisciplinarna akcijska skupina za varnost v cestnem prometu (CIASVCP)

Partnerji v skupini so predstavniki Splošne bolnišnice Celje, Psihiatrične bolnišnice Vojnik, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, Šolskega centra Celje – Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, Združenja šoferjev in avtomehanikov Celje ter Policijske uprave Celje.

Razlog za ustanovitev skupine in delovanje je bil slaba varnost cestnega prometa na območju savinjske statistične regije. V lanskem letu so tako  začeli  z izvajanjem projekta Alkohol RES UBIJA, nadaljujejo pa tudi drugimi aktivnostmim za udeležence cestnega prometa, ki opozarjajo in ozaveščajo o nevarnostih, ki jih povzroča problematika alkoholizma in nesprejemljivost takšnih udeležencev.

Bogdan Pajek, Predsednik SPVCP Piran

Odvisnost od alkohola povzroča velike bolečine našim otrokom, partnerjem, sorodnikom in pri prometnih nesrečah tudi otrokom, partnerjem, sodelavcem, sorodnikom, prijateljem umrlega v prometni nesreči. Pitje alkohola je nekako “nacionalni šport” Slovencev, šank pa najbolj priljubljeno mesto. Po vzgledu Martina Krpana smo vsi Slovenci junaki in zatorej tudi ko pijemo alkohol, bomo vozili, saj smo junaki, a ne? Zato je zavedanje, kaj počnemo zelo pomembno. Pravilna presoja pa odpade ko smo vinjeni. Kdor ne verjame pa naj poskusi stati na eni nogi in hoditi po ravni črti.

Akcijo podpiramo in pričakujemo, da se ji bo pridružila večina Slovencev. Pa srečno v prometu.

Besedilo neke pesmi se glasi: “Le po pameti ga pijmo, da še glave ne zgubimo”, a novo besedilo v času akcije bi bilo: “Alkohol ne pijmo, da vsaj zdravje in pamet obdržimo”.

Gasilska zveza Slovenije

Prostovoljno gasilstvo, ki ima na Slovenskem že skoraj 140-letno tradicijo. Več >>

Preberite tudi:Medijske hiše, ki podpirajo akcijo