Pridružene organizacije

Letos v akciji sodelujejo naslednje organizacije in njihovi predstavniki:

Društvo Žarek upanja

Društvo Žarek upanja že zadnjih 20 let s programi psihosocialne pomoči, svetovanje, podpore vsem, ki se znajdejo v stiski zaradi pitja alkohola in njihovim pomembnim bližnjim osebam z individualnimi, motivacijskimi, razbremenilnimi pogovori, strokovno vodenim skupinskim delom ter psihoterapijo omogoča stopanje po življenjskih poteh brez alkohola. Vključenost v program posameznikom in družinam ponuja priložnost za korenite spremembe v življenju. Življenje brez alkohola zanje predstavlja korakanje po novi poti priložnosti, novih uspehov, odkrivanja vsega tistega, kar jim je alkohol v preteklosti preprečeval videti. Kar je še posebej pomembno, vključenost v program je brezplačna. Program za vključene predstavlja varno okolje, prostor, kjer se lahko o svojih stiskah povezanih s pitjem alkohola in drugih globoko osebnih vsebinah pogovorijo odkrito, brez občutkov krivde, kjer imajo vedno sogovornike, strokovnjake, ki jim prisluhnejo, so slišani ter prejmejo odgovore na svoja odprta vprašanja. Več o Društvu Žarek upanja …

Društvo za urejanje življenja ABSTINENT

Društvo za urejeno življenje – ABSTINENT je humanitarna organizacija s statusom društva v javnem interesu. Društvo se je razvilo iz programa Urejanje alkoholikov in njihovih družin. S programi in projekti stremijo k reševanju stisk posameznikov, ki prekomerno pijejo in njihovih svojcev, tudi otrokom.
Prednost, in s tem tudi posebnost, delovanja društva je v tem, da izhaja iz področja socialnega dela. Skozi celo leto izvajajo program Svetovalnica za osebe, preventivne programe s podporo MDDSZ, MOL in MZ. Sodelujejo v nacionalnem projektu NIJZ Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA, AVP projektom »Ko vozim, sem »ABSTINENT«! in druge.
Akciji »40 dni brez alkohola« se Društvo ABSTINENT pridružuje z namenom še večje promocije akcije s pomočjo svoje mreže društev in inštitucij s katerimi sodelujemo po celi Sloveniji.
Prepričani smo, da lahko le s skupnimi močmi dosežemo spremembe in vidnejše premike za zmanjšanje prekomernega pitja alkohola, zato smo vedno pripravljeni sodelovati tudi v tovrstnih akcijah in z dobrimi praksami spodbujati posameznike, ker verjamemo v spremembe. Več o društvu Abstinent >>

Ministrstvo za zdravje

Na ministrstvu skrbijo za razvoj kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva, ki temelji na vsestranskosti, solidarnosti in pravičnosti. Prizadevajo si za krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje bolezni, optimizacijo zdravstvene oskrbe, povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva in njegovo vzdržno financiranje. V središče zdravstvenega sistema postavljamo potrebe pacienta. Več o Ministrstvu …

Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani

Projekt Sporočilo v steklenici – www.nalijem.si spodbuja obiskovalce spletne strani, da izpolnijo anonimni vprašalnik za samooceno pitja alkohola. Ko obiskovalec odgovori na vsa vprašanja, dobi analizo, med kakšne pivce alkohola se uvršča. Tistega, katerega pitje presega meje manj tveganega pitja, spodbudi k razmisleku o svojem pitju in k zmanjšanju ali opustitvi pitja alkohola. Na spletni strani so tudi številni podatki, kako alkohol vpliva na človeka in podatki, kje lahko človek najde pomoč, če se odloči zmanjšati ali opustiti pitje alkohola.
Na naši spletni strani www.nalijem.si  lahko obiskovalec tudi napiše vprašanje, povezano s pitjem alkohola, in nanj v kratkem času dobi strokovni odgovor. Projekt Sporočilo v steklenici >>

NACOA Slovenija, Društvo za pomoč otrokom alkoholikov

NACOA Slovenija, Društvo za pomoč otrokom alkoholikov, je podporna organizacija za otroke zaznamovane s starševskim alkoholizmom vseh starosti. Je del mednarodne mreže NACOA  (National Association for Children of alcoholics). Prizadeva si za detabuizacijo problematike otrok alkoholikov v javnosti, in jim nuditi prostor za podporo in dostop do informacij.
V NACOA Slovenija izvajajo podporno-izobraževalne skupine za odrasle otroke alkoholikov, delavnice za otroke, ki še živijo s starši alkoholiki, delavnice za šole in mladinske organizacije, izobraževanja za strokovne delavce, ozaveščevalne kampanje. Več o NACOA …

Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije

Poslanstvo Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije je osveščati javnost o zdravem načinu življenja, brez škodljive rabe psihoaktivnih snovi ter pomagati osebam, ki so se znašle v socialni stiski zaradi alkoholizma ali uporabe drugih drog. Izvajajo program Rehabilitacija, znotraj katerega izvajamo terapevtsko vodene skupine v 13-ih društvih, ki posameznikom nudijo podporo pri vzdrževanju abstinence in urejanju zdravega življenjskega sloga. V program se lahko vključijo osebe, ki so že vzpostavile abstinenco in v večini primerov zaključile bolnišnično ali ambulantno obliko zdravljenja odvisnosti od alkohola ter njihovim družinskim članom. V okviru programa Svetovalnica, v 6-ih občinah na Primorskem, nudimo brezplačno strokovno svetovanje in informacije o škodljivi rabi ter posledicah alkohola drugih drog. Nudimo podporne in motivacijske razgovore za osebe, ki imajo težave zaradi tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog ter njihovim svojcem. Izvajajo še razne preventivne programe v šolah, lokalnih skupnostih in delovnih organizacijah. Več o Zvezi klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije

»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

V Društvu »UP« se trudijo, da skupaj z uporabniki pogledajo resnici v oči in najdejo zdrave načine premagovanja najrazličnejših težav. Ob tem drug ob drugem rastejo in se gradijo na nove povezovalne načine. Program je namenjen mladostnikom, njihovim staršem in odraslim posameznikom, ki se srečujejo z odvisnostjo in iščejo rešitev. Ponujajo svetovanje (individualno, partnersko, družinsko) ter nudijo možnost vključitve v različne skupine (motivacijska, skupina za svojce odvisnikov, skupina za mlade, skupina za starše, skupina za ženske, skupina za abstinente). Spodbujajo povezanost in zdrav življenjski slog, ponujajo inovativne in vsakemu posamezniku prilagojene storitve pomoči odvajanja od prepovedanih drog in še veliko več. Več o Društvu “UP” …

Zavod Varna pot

Zavod Varna pot je nevladna organizacija, ki že od leta 2007 v svojem osnovnem poslanstvu združuje posameznike, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje prizadele. Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki z različnimi oblikami dela, kjer je najpomembnejši preventivno-izobraževalni sklop, združuje aktivnosti za zmanjševanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Z letom 2017 so tudi nosilec in promotor programa FEVR Živimo Vizijo NIČ ter smo s tem še bolj zavezani k doseganju ciljev – 50% zmanjšanju najhujših posledic do 2030 in uresničitvi Vizije NIČ do 2050.
V zavodu nudijo psihološko pomoč, ki temelji na kognitivno-vedenjski terapiji, izvajajo jo visoko strokovno usposobljeni psihologi. Psihološka pomoč je namenjena vsem, ki so se v prometni nesreči poškodovali in ali so se v prometni nesreči poškodovali njihovi svojci, so v prometni nesreči izgubili svojega bližnjega ali so povzročili prometno nesrečo. Več o Zavodu Varna pot …

Zavod Vse bo v redu

Aktivnosti zavoda so namenjene zagotavljanju pomoči najšibkejšim članom družbe in ozaveščanju posameznikov o družbeno odgovornem ter trajnostnem ravnanju. Zato s pomočjo zunanjih partnerjev in zaposlenih v Zavarovalnici Triglav že vrsto let podpirajo projekte, ki preprečujejo škodne dogodke, pomagajo pri odpravi posledic nesreč v Sloveniji in v tujini ter mladim nadarjenim posameznikom, ki se šele prebijajo na vrh, v sklopu projekta »Mladi upi« namenjajo sponzorska sredstva in nudijo oporo za razvoj nadaljnji razvoj.
En od ključnih stebrov delovanja Zavoda Vse bo v redu je ozaveščanje voznikov o odgovornem ravnanju v cestnem prometu. Zato v Zavodu tudi letos pristopajo k akciji, ki k zdravemu in treznemu življenjskemu slogu nagovarja celotno širšo javnost, med katero sodijo tudi vozniki. S spodbujanjem razmisleka o zmernem in odgovornem uživanju alkohola ter širjenjem sporočil o posledicah, ki jih pitje alkohola lahko prinese, še posebej, če se zanj odločijo vozniki, si namreč želijo prispevati k pozitivnim spremembam tako v prometu kot tudi širše v družbi. Več o Zavodu Vse bo v redu …

Strojni krožki Slovenije

Strojni krožki so združenja, ki spodbujajo in organizirajo medsosedsko pomoč v kmetijstvu in gozdarstvu, ki je nujna zaradi majhnosti slovenskih kmetij. Le s sodelovanjem lahko kolikor toliko gospodarno proizvajamo in zagotovimo obstoj kmetij in dohodek za kmečko družino. Medsosedska pomoč v prvi vrsti poteka v obliki storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, v manjšem obsegu pa tudi z delovno silo v primeru bolezni, nezgod ali delovnih konic. V Sloveniji deluje 36 strojnih krožkov, ki pokrivajo območje celotne Slovenije, s skupaj 6.300 člani oz. sodelujočimi kmetijami.
Poleg osnovne dejavnosti, to je spodbujanje in organizacija medsosedske pomoči v strojnih krožkih veliko pozornost namenjamo varnosti in zdravju pri delu, npr. z organiziranjem usposabljanj, prikazov, nabavo delovnih oblek in izdajanjem koledarja »Varno in zdravo«, pa tudi prikazom sodobnih tehnologij in tehnik v kmetijstvu in gozdarstvu ter druženju članov na strokovnih ekskurzijah, občnih zborih ali priložnostnih srečanjih.
V koledarju »Varno in zdravo«, ki ga izdajamo že preko 20 let v 9.500 izvodih in kjer na poseben šaljiv s karikaturami prikazujemo in opozarjamo na nevarnost pri uporabi kmetijskih in gozdarskih vozil, je za leto 2024 posebna pozornost namenjena alkoholu. Več na www.s-k.si

Združenje FORTOX

“Mi gremo po svoje!”  je preventivni program, ki ga Združenje FORTOX izvaja že vrsto let za učence zadnjih razredov osnovnih šol v Mestni občini Ljubljana in po drugih občinah v Sloveniji. V okviru projekta “Alkohol, varnost, zdravje” poskuša z uvajanjem direktnih označevalcev škodljive rabe alkohola v klinično in sodno prakso izboljšati diagnostiko in postaviti nove temelje za spremljanje učinkovitosti rehabilitacijskih programov. Več o Fortox

Akcijo so v preteklih letih podprli tudi:

NIJZ – projekt SOPA

Projekt SOPA deluje z namenom zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih tvegano in škodljivo pitja alkohola ima za posameznika ali pa za njegove svojce. To želimo doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola. Izvaja se v 18 lokalnih okoljih. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije

Skupnost CSD je združenje vseh slovenskih centrov za socialno delo. Centri za socialno delo so osrednja javna služba, ki zagotavlja pomoč vsem, ki jo potrebujejo zaradi stiske, v kateri so se znašli. Tako sprejmemo vsakogar: tako otroke, mladostnike, družine, starejše, vsakega s svojo stisko in težavo ter skupaj z njim stopimo na pot pomoči in opolnomočenja. Na centrih za socialno delo se ukvarjajo s porušenimi odnosi v družini, s stiskami, ki jih slej ko prej prinese prekomerno pitje alkohola, z ranljivimi in prestrašenimi otroki. Več o Skupnosti CSD Slovenije …

Zveza kulturnih društev Slovenije

Članice in člani številnih kulturnih društev nadaljujejo stoletno tradicijo kulturnih društev na nacionalni ravni, ki sega v čas kulturnega prebujanja slovenstva. Naloge umetnosti v družbi se dobro zavedajo. Njen cilj je vzpodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v društvih in uveljavljanje najkvalitetnejših dosežkov te dejavnosti doma in v tujini. Po oceni Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v Sloveniji danes deluje okrog 4.500 društev oz. izvajalskih kulturnih skupin, kar Slovenijo postavlja v krog tistih, kjer je tovrstna kultura najbolj razvita.

Njihovo delovanje dokaj enakomerno pokriva celotno ozemlje države in prinaša kulturne programe tudi v majhna okolja, kjer drugih druženj skorajda ni. Z umetnostjo prinašajo tudi sporočila o univerzalnih etičnih vrednotah, ki so temelj človečnosti in identitete neke narodne in človeške skupnosti.

ZKD Slovenije se je leta 2022 z iskrenim veseljem pridružila akciji prav z mislijo o vrednotah: “Akcija 40 dni brez alkohola seveda utrjuje eno bistvenih vrednot našega življenja. Moč in pogum, da tudi v hudih preizkušnjah  vselej najdemo v sebi tisto trdno osnovo,  ki dela življenje koristno, zanimivo in smiselno, skratka lepo. Da se z odrekanjem lažnim tolažbam pogumno soočimo s svetom, pazimo na ljudi, ki žive z nami in ob nas, in da tudi svojega življenja ne prepustimo slučajnostim, ki bi nas lahko pahnile v nesrečo in smrt.”

​Šahovska zveza Slovenije

Šahovska zveza Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje šahovskih društev in klubov za razvoj in napredek šaha. Poslanstvo Zveze je skrb za celovit in vsestranski razvoj šaha na strokovnem, znanstvenem in kulturnem področju vseh oblik in načinov uveljavljanja. Predstavlja slovenski šah v Republiki Sloveniji in na mednarodnem področju, skrbi za popularizacijo šaha, posebej še preko sredstev javnega obveščanja, svojih glasil in strokovne literature, sistematično skrbi za množičnost in napredek šaha, sistematično sodeluje pri napredku strokovnega dela in pri usposabljanju strokovnih kadrov in drugo.
Šah ima vse te vzgojno-izobraževalne zmožnosti zaradi različnih procesov, ki se dogajajo med samo partijo, treningom in turnirjem.
V akciji 40 dni brez alkohola želimo sodelovati ker se nam zdi šah kot zdrava »odvisnost« kot protiutež alkoholu. Tudi ob šahu se lahko družimo, zabavamo, ob tem pa še naredimo nekaj dobrega za razvoj mišljenja in nenazadnje zdravja. Več o šahovski zvezi …

Družinski inštitut Bližina

Družinski inštitut Bližina je zavod za strokovno psihoterapevtsko pomoč posameznikom, parom, otrokom in družinam v stiski. Delo temelji na modelu relacijske družinske terapije, ki ga je v Sloveniji razvil dr. Christian Gostečnik. Posameznika razumejo kot del celotne družine v kateri je odraščal in skušajo odkriti ter razumeti pomen in moč preteklih izkušenj v sedanjem življenju. Cilj terapevtskih programov je preoblikovanje notranjih čustvenih vzorcev odnosov pri posamezniku, paru oz. družini. Več o inštitutu >>

Združenje DrogArt

Glavni namen programa Izberi sam, ki od leta 2006 deluje v okviru Združenja DrogArt, je zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi in razvijanje odgovornosti za informirane in manj tvegane odločitve mladih. Poudarek programa je na terenskem delu, temelječem na vrstniškem pristopu. Preko sodobnih komunikacijskih kanalov, informativnih materialov in s terenskim delom z različnimi ciljnimi skupinami želijo vplivati na zmanjševanje tveganj in socialnih stisk zaradi uporabe alkohola med mladimi. Izvajajo tudi osebno, telefonsko in spletno svetovanje. Več o programu www.izberisam.org.

Društvo za pomoč v stiski Zarja Lendava

Njihova osnovna dejavnost je pomagati ljudem, ki so se odločili ozdraviti zasvojenosti od alkohola. So del Zveze KZA Slovenije in delujejo predvsem na območju Pomurja. Usmerjeni so v pomoč pri rehabilitaciji zdravljencev odvisnosti od alkohola ter drugih psihoaktivnih snovi in njihovih družinah, delujejo v širšem lokalnem okolju na področju preventivnih dejavnosti in ozaveščajo glede škodljivosti prekomernega pitja in zlorabe alkohola.

Taborniki

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (v nadaljevanju ZTS), deluje v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. Pomeni druženje s prijatelji, zabava, dogodivščina, ki traja in še veliko več. Njeno poslanstvo je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi. Več o Tabornikih >>

Skavti

Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. Več o Skavtih >>

Društvo za psihoterapevtsko pomoč in svetovanje ter izobraževanje »Svetlo obzorje« Ljubljana

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da pomagajo nekdanjim odvisnikom, predvsem ozdravljenim alkoholikom, ki so po končanem bolnišničnem zdravljenju  ostali brez ustrezne psihoterapevtske podpore. Njihovi člani so vsi, ki so uspešno končali zdravljenje od alkohola, mamil in drugih odvisnosti, tisti, ki sprejemajo njihov program zdravljenja odvisnosti in abstiniranja in tudi partnerji in svojci odvisnikov.

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS)

ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije – deluje že od leta 1946 in je po številu članstva (230.000 članov) in društev (preko 500) ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je organiziran na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. Več informacij >>

Celjska interdisciplinarna akcijska skupina za varnost v cestnem prometu (CIASVCP)

Partnerji v skupini so predstavniki Splošne bolnišnice Celje, Psihiatrične bolnišnice Vojnik, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, Šolskega centra Celje – Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, Združenja šoferjev in avtomehanikov Celje ter Policijske uprave Celje.

Razlog za ustanovitev skupine in delovanje je bil slaba varnost cestnega prometa na območju savinjske statistične regije. V lanskem letu so tako  začeli  z izvajanjem projekta Alkohol RES UBIJA, nadaljujejo pa tudi drugimi aktivnostmim za udeležence cestnega prometa, ki opozarjajo in ozaveščajo o nevarnostih, ki jih povzroča problematika alkoholizma in nesprejemljivost takšnih udeležencev.

Bogdan Pajek, Predsednik SPVCP Piran

Odvisnost od alkohola povzroča velike bolečine našim otrokom, partnerjem, sorodnikom in pri prometnih nesrečah tudi otrokom, partnerjem, sodelavcem, sorodnikom, prijateljem umrlega v prometni nesreči. Pitje alkohola je nekako “nacionalni šport” Slovencev, šank pa najbolj priljubljeno mesto. Po vzgledu Martina Krpana smo vsi Slovenci junaki in zatorej tudi ko pijemo alkohol, bomo vozili, saj smo junaki, a ne? Zato je zavedanje, kaj počnemo zelo pomembno. Pravilna presoja pa odpade ko smo vinjeni. Kdor ne verjame pa naj poskusi stati na eni nogi in hoditi po ravni črti.

Akcijo podpiramo in pričakujemo, da se ji bo pridružila večina Slovencev. Pa srečno v prometu.

Besedilo neke pesmi se glasi: “Le po pameti ga pijmo, da še glave ne zgubimo”, a novo besedilo v času akcije bi bilo: “Alkohol ne pijmo, da vsaj zdravje in pamet obdržimo”.

Gasilska zveza Slovenije

Prostovoljno gasilstvo, ki ima na Slovenskem že skoraj 140-letno tradicijo. Več >>

Preberite tudi:Medijske hiše, ki podpirajo akcijo