Arhivi avtorja: andreja

  • -

1001 razlog, zakaj je alkohol škodljiv

Category : Posledice

Nasvet “popiti kozarec rdečega vina ob kosilu je zdravo”, je  bilo včasih splošno prepričanje večine ljudi, ki pa z razvojem vse pogosteje postaja bolj izgovor, kot resnično dobronameren nasvet. Kozarec vina ob kosilu zdravemu človeku morda res “prinaša” zdravje, ampak vprašati se morate, kaj preveč alkohola pomeni za človekov organizem in kaj strup, ki ga vnašamo, v telesu povzroča predvsem slabega.

V nadaljevanju zbiramo podatke zdravnikov, raziskovalcev in strokovnjakov, ki spremljajo negative posledice pretirane uporabe alkohola. Naj vam služijo kot neodvisna informacija in pomoč pri oblikovanju lastnega odnosa do uporabe alkohola.

V slovenskem prostoru prevladujejo nekateri miti in zmote, povezani s škodljivo rabo alkohola.

»Med njimi je tudi trditev, da je najhuje, kar se lahko zgodi pri popivanju, da človek omedli, kar seveda ne drži. Dejstvo je, da alkohol deluje kot strup in zaradi zastrupitve z alkoholom lahko tudi umremo. Poleg tega alkohol povzroča tudi posredno smrt, npr. vožnja pod vplivom alkohola, padci, samomori. Prav tako ne drži trditev, da če nekdo omedli zaradi alkohola, ga lahko pustimo, saj se bo samo naspal. Do izgube zavesti zaradi alkohola pride, ker naše telo ni sposobno razgraditi take količine alkohola, kot smo jo popili. Alkohol upočasni delovanje centralnega živčnega sistema, upočasni srčni utrip, zniža krvni tlak in upočasni dihanje. Vse to vpliva na možgane, da izgubimo zavest in takrat smo v zelo veliki nevarnosti, saj lahko tudi umremo. Še posebej je to nevarno pri otrocih in mladostnikih«,

pojasnjuje prim. dr. Barbara Lovrečič zdravja, dr. med. z NIJZ.

Zarošeno vetrobransko steklo ali meglen pogled zaradi alkohola

Vsem ukrepom navkljub alkohol še zmeraj botruje tretjini nesreč s smrtnim izidom pri nas. Smo se preveč sprijaznili s tem, da smo “mokra kultura” in se pri nas pač pije? Več …

Zakaj zapraviti mladost za to, da se znova učiš obleči hlače?

“Kar nekaj let potrebuješ, da sploh dojameš, kako številne omejitve v življenje prinaša taka poškodba, še zdaj pa nisem prepričan, da sem jo zares sprejel.” Deset let po prometni nesreči, po kateri je postal tetraplegik, svojo zgodbo opisuje 27-letni Aleš Kramolc. Več …

November – mesec preprečevanja zasvojenosti

V Sloveniji vsako leto zaradi bolezni pripisljivih kajenju umre 3600 oseb, zaradi alkoholu neposredno pripisljivih bolezni, poškodb in zastrupitev 800 oseb, zaradi prepovedanih drog pa še dodatnih 30 oseb. Poleg naštetega pa stojimo pred vrati epidemije nekemičnih odvisnosti, med katerimi je v ospredju odvisnost od ekranov. Več …

Izpostavljenost alkoholu pred rojstvom lahko škodljivo vpliva na razvoj in rast zarodka oziroma ploda in tako povzroča nepopravljive, trajne poškodbe pri še nerojenem otroku, kar lahko privede do različnih prirojenih telesnih, duševnih, vedenjskih motenj in/ali učnih težav, poznanih pod imenom spekter fetalnih alkoholnih motenj (FASD). Več …

Kaj se dogaja po enem kozarcu piva?

Alkohol je še vedno eden glavnih povzročiteljev prometnih nesreč na naših cestah. Leto 2016 je bilo nedvomno kritično, saj se je število prometnih nesreč prav zaradi alkohola v primerjavi z letom prej povečalo za 24 %. Več …

Osebna zgodba: Alkohol mu je zadal najhujše poraze

Malo je ljudi, ki bi z avtobiografijo ali biografijo razgalili svoje življenje do obisti. Popisali ne le del življenja, na katerega so ponosni, ampak tudi obdobje, ki se ga lahko sramujejo. Se je pa za to odločil znani mariborski boksar Igor Rašić – Rašo. “Z biografijo, v kateri so na podroben način opisana svetla in temna obdobja mojega življenja, želim zlasti mladim odpreti oči, da ne bi, podobno kot jaz, zašli na stranpota, ki bi lahko bila usodna za njihovo prihodnost. Pri meni so nad čutom za normalno življenje večkrat prevladali drugi čuti, ki so me potisnili v brezno, kot denimo alkohol, droga, kockanje, pretepi, zaradi katerih sem moral v zapor, ločitev in še druga dejanja, nevredna človeka,” pripoveduje. Več …

Pitje alkohola letno povzroči za 153 milijonov evrov stroškov

Zdravstvenih stroškov, povezanih s pitjem alkohola, je v Sloveniji letno za 153 milijonov evrov, medtem ko veliko dokazano učinkovitih ukrepov ostaja še neizkoriščenih. Več …

To Drink or Not To Drink: The Aging Brain and Alcohol [članek v ang. o staranju možganov)

Wisdom and grace come with age, but so do mental slowing and increased risk for dementia. As the elderly population continues to grow, preserving brain health to maintain independence and quality of life into older age is a pressing concern. Researchers have identified some unsurprising factors that reduce one’s risk for cognitive decline, including education, exercise or a healthy diet. But a more controversial question that continues to perplex scientists is whether alcohol consumption might also stave off cognitive impairment with age. Več …

V Sloveniji je v letu 2015 zaradi bolezni in stanj, ki so dokazano posledica škodljive rabe alkohola, vsakih 11 ur umrla vsaj ena oseba. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjamo, da bi vse te smrti, ki vodijo v prezgodnjo umrljivost in so pogostejše pri moških, lahko v celoti in enostavno preprečili že s pitjem alkohola v mejah relativno manj tveganega pitja in/ali vzpostavitvijo in vzdrževanjem abstinence. Za uspešnejšo zaščito zdravja pa so potrebni tudi sistemski ukrepi na ravni države. Več …

Brez alkohola do brezskrbnejših prazničnih dni

Po podatkih iz leta 2015 se je v Sloveniji zaradi bolezni in stanj, ki so dokazano posledica škodljive rabe alkohola, v bolnišnici na vsake tri ure zdravila vsaj ena oseba. Kar pet odsotkov vseh takih hospitalizacij je bilo na račun mladih do 19. leta starosti. Več …

Zdravje v občini 2017 – kaj kažejo novi podatki?

V letu 2015 je prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, v povprečju spil 114 l piva, 44 l vina in 2 l žganih pijač, kar kaže na to, da raba alkohola v Sloveniji še vedno predstavlja resen problem. Več …

Soočanje z alkoholizmom v družini

Človek je čustveno, telesno in duhovno bitje, ki se lahko znajde v stiski in začaranem krogu, iz katerega ne najde izhoda. Najbolj je ranljiv v otroštvu, saj lahko soočanje z alkoholom v družini, odraščanje v nepredvidljivem okolju in staršu s težavo z uporabo alkohola, pri posamezniku ustvari težave in vprašanja, ki lahko trajajo celo življenje. Na vprašanja uporabnikov foruma o soočanju z alkoholizmom, je odgovarjal Matjaž Petrič, zakonski in družinski terapevt. Več …

Splošno o alkoholu

Pitje alkoholnih pijač je pogost spremljevalec različnih družabnih dogodkov. Vendar pitje alkohola na način in v količinah, ki presegajo mejo manj tveganega pitja, prinaša grožnjo za zdravje in blagostanje posameznika, njegove družine, ožje in širše okolice ter celotne družbe. Alkohol deluje opojno, škodljivo in povzroča zasvojenost. Za škodljive učinke alkohola so še posebej občutljivi otroci in mladostniki, pitje alkohola med nosečnostjo pa ogroža tudi še nerojenega otroka in mu lahko zapušča trajne posledice. Več …

Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU

Baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report. Več …


  • -

November – mesec preprečevanja zasvojenosti  

Category : Posledice

V Sloveniji vsako leto zaradi bolezni pripisljivih kajenju umre 3600 oseb, zaradi alkoholu neposredno pripisljivih bolezni, poškodb in zastrupitev 800 oseb, zaradi prepovedanih drog pa še dodatnih 30 oseb. Poleg naštetega pa stojimo pred vrati epidemije nekemičnih odvisnosti, med katerimi je v ospredju odvisnost od ekranov, ki imajo lahko tako kot kemične odvisnosti, za posameznika in družino škodljive posledice. Letos so štiri glavne mreže nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preventive in zagovorništva na področju zasvojenosti združile moči v t.i. Koalicijo NVO za preprečevanja zasvojenosti, ki v naslednjih letih napovedujejo učinkovite in celostne rešitve in odločno zagovorništvo za boljše zdravje prebivalstva.

Skupina štirih najmočnejših nacionalnih mrež s področja preprečevanja zasvojenosti, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije z Mrežo NVO 25×25, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija z istoimensko mrežo, Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP z mrežo Preventivna platforma in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo z mrežo NVO varujejo naše zdravje, združenih v Koalicijo NVO za preprečevanje zasvojenosti, je na novinarski konferenci predstavila preventivne programe in zagovorniške aktivnosti, s katerimi bo v naslednjih letih naslovila ključne dejavnike tveganja za zdravje Slovencev, zlasti mladostnikov.

Nekemične zasvojenosti so nova oblika zasvojenosti

Nevladne organizacije že vrsto let s svojimi preventivnimi programi, raziskovalnim delom in zagovorništvom na področju tobačne in alkoholne politike ter politike prepovedanih drog učinkovito vplivajo na preprečevanje in zmanjšanje škode zaradi teh snovi, po novem pa bodo združili moči za delo na področju nekemičnih zasvojenosti, o obstoju katerih in njihovem vplivu na človeka se premalo zavedamo.

»Slovenija si mora zastaviti jasno in odločno vizijo na poti k cilju, ki je družba brez tobaka. Poostritev nadzora nad tobakom je vsekakor učinkovito sredstvo za zmanjševanje uporabe tobaka in dosego končnega cilja – družbe, osvobojene tobačne epidemije, to je družbe, kjer nihče ne bo izpostavljen škodljivemu tobačnemu dimu in družbe, v kateri noben otrok ne bo prižgal cigarete. Letošnje uspešno sprejetje nove tobačne zakonodaje je šele začetek na poti h končnemu cilju (t.i. »the tobacco endgame«). Budno moramo spremljati implementacijo in izvajanje nove tobačne zakonodaje v Sloveniji, še posebej v prehodnem obdobju, ki je že v teku. Zdravju škodljive industrije pa medtem kujejo velike dobičke na račun zdravja svojih kupcev tudi na drugih področjih. Tradicijo tvegane in škodljive rabe alkohola v Sloveniji, še posebej med mladimi, je treba prekiniti in celostno in učinkovito prenoviti tudi obstoječo alkoholno zakonodajo,« 

je izjavil Miha Lovše, predstavnik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija je dodala, da bo njihova organizacija  tudi v tej koaliciji, tako kot vedno do sedaj, ostala zvesta resnici in glasno ozaveščala o manipulacijah različnih industrij, s posebnim poudarkom na alkoholni industriji, ki se je zadnja leta podala po isti poti kot tobačna in za doseganje večjega dobička posega po vse bolj nemoralnih in neetinčnih prijemih. »Glasno bomo zagovarjali celostno alkoholno in tobačno politiko, predvsem pa jasno razlikovanje med različnimi oblikami rabe konoplje in marihuane – industrijske, medicinske in tiste namenjene zadevanju«, je še pojasnila Urška Erklavec, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Matej Košir, direktor Inštituta za raziskave in razvoj UTRIP je poudaril, da je poleg tobaka in alkohola med mladimi velik problem naraščanje uporabe konoplje.

»V Inštitutu Utrip in mreži Preventivna platforma v Sloveniji že dalj časa zaznavamo občutno slabšanje stanja glede uporabe konoplje (zlasti med mladostniki) in s tem povezanih težav. Raziskave kažejo, da je konoplja tako med polnoletnimi prebivalci Slovenije kot tudi mladostniki daleč najbolj razširjena prepovedana droga. Podatki nas uvrščajo precej nad povprečje večine evropskih držav. Tudi z vidika vstopanja v programe zdravljenja zasvojenosti se konoplja vse bolj pojavlja kot pomemben problem. Število vključenih mladih v programe zdravljenja zaradi težav s konopljo se namreč iz leta v leto občutno povečuje. Nenazadnje, tudi število zastrupitev z indijsko konopljo oziroma THC v zadnjih letih v Sloveniji stalno narašča, pristojne zdravstvene ustanove pa so v letu 2015 zabeležile celo dva primera smrti, ki sta povezana z zastrupitvijo s kanabinoidi. Tudi pri izvajanju preventivnih programov v šolah zaznavamo, da imajo že osnovnošolci povsem napačne oz. izkrivljene poglede in stališča do konoplje, kar skušamo spremeniti zlasti z usposabljanji in komunikacijo z učitelji, ki programe izvajajo. Skratka, menimo, da je odnos do konoplje pri nas vse preveč toleranten, in da se vse premalo zavedamo, da ne gre za povsem nenevarno drogo, kot jo skušajo nekateri predstavljati. Pri izboljševanju stanja na tem področju resno računamo tudi na medije, ki lahko poskrbijo za bolj uravnoteženo poročanje o tej aktualni in pereči tem,«

je zaključil Matej Košir.

Poleg nekemičnih zasvojenosti pa mladim preti še odvisnost od ekranov. Vse, kar v možganih sprošča večje količine dopamina lahko človeka zasvoji, tudi določeno ravnanje. Če je to pretirano, lahko preraste v vedenjsko odvisnost. Izsledki novih študij na področju nekemičnih odvisnosti so alarmantni. Raziskave kažejo, da uporaba digitalnih sredstev z bogato ekranizacijo sproži nevrofiziološke učinke, ki so zelo podobni učinkom najmočnejših drog, kot sta kokain in heroin.

Darija Cvetko, strokovna sodelavka Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je predstavila, da ekranska odvisnost, četudi še ni medicinsko in pravno priznana oblika odvisnosti, kaže na značilne kriterije odvisnosti.

»Želimo izpostaviti, da sama uporaba digitalnih tehnologij ni kritična in prinaša številne koristi, lajša delo, izobraževanje in je tudi način porabe prostega časa. Kritična postane takrat, kadar nad njeno uporabo nimamo kontrole. Najbolj izpostavljeni so otroci in mladostniki, ki k vsebinam na ekranih pristopajo nekritično. Strokovnjaki na področju vedenjske odvisnosti od ekranov napovedujejo epidemijo, ki jo je potrebno zajeziti preden ta izbruhne. Zato bomo na društvu s pomočjo strokovnjakov za vedenjske odvisnosti in pedagogi razvilo program delavnic za mladostnike in njihove starše. Seveda pa je potrebno osvestiti celotno javnost, saj nismo prepričani, ali se ta zaveda resnosti problema, ki jo lahko prinaša prekomerna uporaba ekranskih tehnologij,«

je zaključila Darija Cvetko.

Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije pa je povabila na strokovno srečanje za predstavitev problematike odvisnosti od ekranov in tudi rešitev, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja, dne 14. 12. 2017 v Ljubljani in bo namenjeno šolam, staršem, novinarjem in drugim. Društvo že vrsto let v svojih programih izvaja preventivne aktivnosti proti kajenju in pitju alkohola ter je zelo aktivno na področju zagovorništva, saj sta tobak in alkohol dejavnika tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. V naslednjem obdobju bo društvo s srčkom BimBamom, izvajalo preventivne zdravstvene aktivnosti v manjših oz. odročnih naseljih, s čimer bo prispevalo k zmanjšanju neenakosti v zdravju.

 

Več informacij in kontakti organizatorjev


  • -

Po 40 dni brez alkohola, zmerno tudi naprej

Category : O akciji

Letošnja preventivna akcija 40 dni brez alkohola pod naslovom »Izberi prav. Bodi z mano.«. se je začela 1. marca 2017 in zaključila v soboto 15. aprila 2017. Organizatorji smo v 40 dneh spodbujali k solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola v naših družinah, na cesti in pri zdravju. Letošnje geslo je vabilo, da namesto alkohola izberemo čas za svoje najbližje in tisto kar nas veseli.

V akcijo se je letos vključil še večji krog sodelujočih organizacij in tudi številnih posameznikov. Poleg organizatorjev Slovenske karitas, Javne agencije RS za varnost prometa – sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Zavoda Med.Over.Net so pri akciji sodelovali tudi Društvo Žarek upanja, Zavod Varna pot, Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani (projekt Sporočilo v steklenici) in Zavod Vse bo v redu. V letošnjem letu se je akciji pridružila tudi Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije.

Velika zahvala za odmevnost akcije gre 30 radijskim, 13 televizijskim postajam, 13 časopisnim hišam in 25 večjim spletnim portalom, ki so akcijo podprli z brezplačnim oglaševanjem in uredniškimi prispevki. Tako se je spodbuda k solidarnosti lahko dotaknila velikega števila ljudi po Sloveniji. Brez njih ne bi mogli razširiti glasu o zmernosti.

V sklopu akcije smo organizatorji nagovorili preko 130.000 oseb z zgibankami, ki so bile poslane po župnijah, centrih za socialno delo, zdravstvenih domovih in po občinskih svetih Agencije za varnost v prometu. Spletno stran je v času trajanja akcije obiskalo 7.100 oseb. Na družabnih omrežjih pa je akcija delilo med svoje prijatelje preko 10.000 oseb. Forum Zasvojenost in pomoč je v času trajanja akcije obiskalo 12,183 ljudi. Forum je namenjen pomoči pri vseh oblikah zasvojenosti, med njimi tudi z alkoholom in pomočjo svojcem zasvojenih oseb.

Zavod Med.Over.Net je izvedel javno tribuno – pogovor v živo na forumu Med.Over.Net – Soočanje z alkoholizmom v družini. Organizirano je bilo še nekaj drugih dogodkov, med njimi je Slovenska karitas organizirala romanje na Brezje, v Turnišče in na Sveto Goro, katerega se je ob spremljajočih dogodkih udeležilo preko 900 oseb, svojcev alkoholikov, zdravljenih alkoholikov in tistih, ki jim ni vseeno. Zavod Vse bo v redu, katerega ustanoviteljica je Zavarovalnica Triglav, je poleg povabila vsem zaposlenim v Zavarovalnici Triglav, da podprejo akcijo, udeležencem Planice omogočil preventivno brezplačno uporabo alkotesta in jih povabil, da se kot podporniki akcije pridružijo tudi s podpisom.

Društvo Žarek upanja je v sklopu akcije 40 dni brez alkohola in tabora v Kranjski gori za otroke iz družin s težavami z zasvojenostjo pripravil nepozabne trenutke z Mihom Deželakom z Radia1. Otrokom se je Miha pridružil na kosilu in popoldanskih aktivnostih. Izkušnja pogovora z njim in druženje, vključno z vzpenjanjem na planiško velikanko v Planici, je dogodek, ki se je trajno zapisal v spomine otrok.

Posneli smo tudi dva videa z Blažem Švabom, letošnjim ambasadorjem akcije, in s člani ansambla Modrijani, ki smo jih delili tudi z uporabniki na FB. Dostop do njega je možen tudi preko Youtube: Modrijani o zdravem načinu življenja  in Blaž Švab: Zdravje mi je velika vrednota.

Še nikoli nismo prejeli toliko osebnih izpovedi o tem, zakaj in kako posamezniki sodelujejo v akciji. Zbrali in objavili smo jih na strani. Nekaj vtisov in osebnih zgodb, ki so jih udeleženci akcije delili z drugimi:

“Hvala za to pobudo! Vsako leto je vedno znova, a je zelo potrebno. Ko mi nekdo ponuja alkohol, mu povem, da sem 40 dni brez alkohola. Doživel sem, da so mi spet in spet ponujali alkohol. In tako vidim, da je alkoholikom težko ohranjati abstinenco. Zato kar korajžno naprej.” Janez

“Brez alkohola je super! Za tako imenovani post sem se odločila, ker mi je predstavljalo izziv, saj smo praktično vsak vikend hodili “na enega”, ki pa nikoli ni bil le eden, naslednji dan pa je bil večinoma preležan. Pa še lažje potekajo priprave na Istrski maraton.”

“Sodelujem zato, ker bi rada sama sebi dokazala, da se lahko spremenim in ker ne želim, da bi alkohol odločal namesto mene. Svoje trenutke brez alkohola po navadi preživljam s kakšno dobro knjigo in sprehodi ali s prijatelji.”

“Pridružujem se akciji. Vem, kaj je alkohol. Imela sem moža alkoholika in zakon je bil poln nasilja in strahu.” Dragica

“Ne pijem alkohola 365 dni na leto, ker sem zaradi pijanega šoferja izgubila dedka.”

“V akciji sodelujem, ker želim izkazati podporo družinam in posameznikom, ki trpijo zaradi alkohola. Trenutke brez alkohola preživljam popolnoma enako, le da javnost ozaveščam o svoji odločitvi in veliko znancev se je prav tako pridružilo tej akciji. Pohvalno!”

“Sodelujem, ker se mi je pri štiridesetih letih življenje začelo vrteti okrog alkohola! Vsaka večerja, zabava, družabnost, dosežen cilj v službi, sprostitev je postala izgovor za kozarček ali pivo več, še več, preveč … Po drugi strani pa se športno udejstvujem, pazim na zdravo prehrano in razlagam ta malim, kako je alkohol škodljiv… “Nesmiselno. To ni sprejemljivo in niti vzgled za družino. Dovolj je tega…”

“Podpiram prijatelja, ki se pravkar zdravi zaradi odvisnosti od alkohola.”

Prizadevanja za zmanjševanje škode, ki jo prekomerno uživanje alkohola povzroča v naših družinah, v prometu in pri zdravju, se ne končajo z zaključkom ene akcije, ampak so priložnost, da trajno kot družba in posamezniki spremenimo svoje navade v odnosu do alkohola. Zato ob zaključku akcije organizatorji vse pozivamo k zmernosti tudi preko celega leta in brez alkohola v prometu. Izberi prav, bodi z mano!

Kontaktne osebe organizatorjev za več informacij:

Slovenska karitas, Saša Eržen, tel. 01/300–59–60/67, e-naslov: [email protected];
Javna agencija RS za varnost prometa, Mateja Markl, tel. 01/400–89–61, e-naslov: [email protected]
Zavod Med.Over.Net, Andreja Verovšek, tel. 040/464 – 340, e-naslov: [email protected]


  • -

Javna tribuna na Med.Over.Net: Posledice soočanja z alkoholizmom

Category : Posledice

V četrtek, 6.4.2017 so v javni tribuni na Starševskem čveku gostili Matjaža Petriča, zakonskega in družinskega terapevta iz Centra za zakonsko in družinsko terapijo Upanje, ki je skušal odgovoriti na vprašanja uporabnikov o soočanju z alkoholizmom in vsem težavam, ki sledijo v odraščanju.

V eni uri pogovora je beseda nanesla na marsikatero izpovedano stisko, ki pa ima tudi odgovor.

Preberite več >


  • -

Modrijani o zdravem načinu življenja

Category : Znani Slovenci

Modrijani so že pri rosnih 13. letih spoznali, da jim alkohol ne bo pomagal do boljših nastopov. Odločili so se, da jih ne bo spremljal na koncertih.To ni bila edina pomembna odločitev, ki so jo sprejeli.

Verjamejo v majhne korake in drobne spremembe, čeprav ….

“… odločitev za majhne spremembe ni preprosta. Samo želja in dober namen vsekakor nista dovolj. Majhni koraki, prvi pozitivni rezultati dajo začetni navdih, vztrajnost in podpora bližnjih pa dodaten zagon, na poti v lepše in boljše življenje«

Peter Oset, Modrijani pravi:

»So trenutki, ko zmoremo pogledati onkraj zunanjosti in ceniti to, kar se skriva v ozadju. Unikatnost posameznika, ki skupaj z drugimi zmore narediti nekaj več in boljše. V delovnem okolju, družini ali skupini, je to še kako pomembno.«

Rok Švab, dodaja:

»Osebne bilance so priložnost, ko se zazremo na prehojeno pot in začrtamo nove izzive. Ko se pogumno soočimo s seboj in si damo iskreno priznanje za vse, kar smo dosegli. Analiziramo preizkušnje, ki jih imamo in ukrepe, s katerimi si pomagamo. Kaj nas lahko pa tudi preseneti.«

Vabljeni k ogledu videa:


Delite med prijatelje

Video

Iskalnik

Mediji, ki podpirajo akcijo

Spremljajte nas

Arhiv