Svetovalni centri za otroke in mladostnike

Pomoč otrokom, mladostnikom in staršem. Svetovalni centri za otroke in mladostnike pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem v primeru učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.