Svetovalni centri za otroke in mladostnike

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
Gotska 18, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 583 75 35
http://www.scoms-lj.si/

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
Lavričeva 5, 2000 Maribor
tel.: 02 234 97 00,
http://www.svet-center-mb.si/

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper
Cankarjeva 33, 6000 Koper
tel.:05 6273 555
http://www.svet-center-kp.si

To sem jaz
Je spletna stran, namenjena mladostnikom za različna vprašanja o spolnosti, zdravi prehrani,telesni teži, samopodobi, zaljubljenosti, težavah z alkoholom in drogami. Najdete jo na spletnem naslovu
http://www.tosemjaz.net/

Mladinsko informacijski center (MIC)
MIC nudi informiranje, izobraževanje, svetovanje in pomoč, prostovoljno delo in druženje in zabavo za mlade. Več informacij najdete na
http://www.mic.si/

Center za pomoč mladim
Društvo Center za pomoč mladim združuje strokovno in prostovoljno delo na področju varovanja pravic ter osebnega in socialnega razvoja otrok in mladih. Več o tem na http://www.cpm-drustvo.si/

Mladinsko Informativno Svetovalno Središče Slovenije (MISSS)
MISSS informira, svetuje, izvaja programe za mlade in povezuje informativno svetovalne centre za mlade.
http://www.misss.org/