Nekaj besed o alkoholizmu

Nekaj besed o alkoholizmu

Category : Posledice

Diagnozo alkoholizem lahko zdravnik postavi na podlagi šestih meril:

  • vztrajanje v pitju kljub škodljivim posledicam
  •  težave pri obvladovanju pitja
  • močna želja po pitju alkohola
  • zanemarjanje obveznosti in drugih življenjskih aktivnosti na račun pitja alkohola
  • zvečana toleranca (to pomeni, da je potrebna vse večja količina alkohola za enak učinek; po domače, da »ga veliko nese«)
  • motnje oz. težave ob prenehanju pitja (abstinenčna kriza).

Če človek izpolni vsaj tri od teh meril, je diagnoza alkoholizem zanesljiva, če pa izpolni manj kot tri od naštetih meril, gre najmanj za škodljivo pitje, ki zlahka preide v alkoholizem. Kot vidite, za razvoj alkoholizma ni treba, da človek pije vsak dan. Tudi občasni pivci lahko postanejo alkoholiki; prav gotovo je občasno močno opijanje problematično in zlahka vodi v postopen razvoj alkoholizma. Alkoholizem ima tako kot večina drugih bolezni različne stopnje: lahko gre za začetne stopnje (ko spremembe opazijo in občutijo le njegovi najbližji), lahko pa za skrajne stopnje, ko je človek že povsem propadel.

Osebni zdravnik ponavadi v pogovoru z bolnikom, ki ima težave zaradi alkohola, skuša izvedeti več podatkov, kot samo prej omenjena merila. Tako si lažje ustvari predstavo, kaj se s človekom dogaja, kako je z njegovimi bližnjimi, kako je na delovnem mestu in presodi, kakšni ukrepi bi bili najbolj primerni. Sam človek pogosto ne more objektivno presoditi zase, ali se je že razvila zasvojenost, ker smo pogosto ljudje nagnjeni k temu, da si nekaterih stvari ne moremo hitro priznati. Če človeku njegovi bližnji omenijo, da pije preveč, je to treba sprejeti skrajno resno, saj se svojci glede tega skoraj ne zmotijo. Ne smemo pozabiti, da ob alkoholiku doživlja grozo alkoholizma cela njegova družina, otroci alkoholika pogosto ostanejo ranjeni v svoji duši celo življenje.

Alkoholik je bolnik, le redko kateri lahko sam brez pomoči opusti alkohol, uredi odnose doma in zaživi zdravo, čeprav se mnogi globoko v sebi zavedajo, kako je z njimi. Zaradi tega jih je sram, trpijo, strah jih je, kako bo šlo naprej, vendar tega drugim ne morejo priznati. Vedenje alkoholika je spremenjeno, odnosi z njegovimi najbližjimi so spremenjeni, bolni.

Če gre za resno škodo zaradi pitja ali za druge znake alkoholizma, je ponavadi potrebno zdravljenje, le redki si lahko pomagajo sami. Prenehanje pitja je le prvi korak na poti k rešitvi, to še ni zdravljenje. Ob prenehanju pitja se lahko pri nekaterih bolnikih razvije delirij, ki je zelo neprijeten in lahko tudi nevaren. Zato nekateri že ob prenehanju potrebujejo pomoč zdravnika, ki lahko z ustreznimi zdravili prepreči delirij ob opustitvi alkohola.

Odločitev za zdravljenje je za alkoholika težka; do nje ponavadi pride le ob izjemno hudi stiski, ki jo najlažje povzroči trdna odločitev domačih, da ga bodo zapustili, če se ne bo odločil za zdravljenje. Včasih je za ta prvi korak lahko dovolj tudi trdna odločitev nadrejenega v službi, da bo izgubil zaposlitev, če se ne bo zdravil. Nekaterim alkoholikom je spodbuda za začetek zdravljenja resna bolezen. Včasih je lahko ustrezna beseda prijatelja ali dobrega sodelavca tisti spodbuda, da se alkoholik odloči za rešitev. Najslabše je, če vsi zatiskajo oči in nihče nič ne ukrene. Alkoholik se sam skoraj ne more odločiti, če ni na nek način prisiljen v zdravljenje.

Če se alkoholik odloči za zdravljenje, gre lahko z napotnico osebnega zdravnika, pa tudi brez nje, sam k strokovnjaku – alkohologu; še bolje je, če gre skupaj s partnerjem, svojcem, prijateljem ali sodelavcem. V Sloveniji imamo dobro mrežo alkoholoških ambulant (seznam teh ambulant najdete na naši spletni strani http://www.nalijem.si/ pod zavihkom »Kam po pomoč«). Druga možnost za zdravljenje alkoholizma je vključitev v skupine Anonimnih alkoholikov – AA skupine za alkoholike, ki so skoraj v vseh malo večjih krajih v Sloveniji; za svojce alkoholikov so podobne skupine Al-Anon (telefonske številke za vse te skupine lahko najdete tudi na naši spletni strani http://www.nalijem.si/ pod zavihkom »Kam po pomoč«). Poleg teh obstaja ponekod še nekaj drugih skupin za samopomoč ali društev, kjer alkoholik in njegovi svojci lahko dobijo pomoč. V vsakem primeru pa zdravljenje traja dolgo časa – mesece, leta, tako da alkoholik in njegov partner uredita sebe, svoje odnose in se naučita živeti v veselju in zadovoljstvu brez alkohola.

Zaradi spoznanja, da je alkoholizem trpljenje tako za alkoholika kot za njegove najdražje, se sedaj vse več usmerjamo v preprečevanje alkoholizma. Vsak alkoholik je bil včasih zdrav človek, ki je postopoma zabredel v bolezen zaradi ponavljanja pitja alkohola. Smiselno je, da se vsakdo vsaj občasno zamisli, kako je z njegovim pitjem alkohola – ali morda ne pije na tvegan ali celo že na škodljiv način; ali morda ne presega meja manj tveganega pitja. V ta namen smo oblikovali spletno stran http://www.nalijem.si/ na kateri lahko vsakdo izpolni anonimni vprašalnik za samooceno pitja alkohola. Na koncu dobi sporočilo, ki mu glede na njegove odgovore pove, kam se uvršča s svojim pitjem, dobi pa tudi nekaj drugih pomembnih podatkov.

Prim. Dr. Marko Kolšek


Delite med prijatelje

Video

Iskalnik

Mediji, ki podpirajo akcijo

Spremljajte nas

Arhiv