Nove možnosti za zdravljenje najtrdovratnejših oblik alkoholizma

V konzorciju Skupnosti MOST so pred kratkim zaključili s projektom, ki je v dveh letih delovanja uspel vzpostaviti 8 posebnih skupnosti in spremljanih gospodinjstev za reintegracijo in resocializacijo oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo z alkoholom ali drogami.

Zavod Karitas Samarijan oskrbuje štiri skupnosti oz gospodinjstva ob Obali in njeni okolici, Zavod Pelikan – Karitas dve skupnosti v okolici Mirenskega gradu ter Starega trga ob Kolpi in Društvo žarek upanja pa dve v Zasavju. V vseh skupaj trenutno biva 17 uporabnikov.

Bivanjske skupnosti za reintegracijo in resocializacijo oseb, ki imajo težave z zasvojenostjo z alkoholom ali drogami

Program nudi dolgoročno, povezano, celostno, strokovno in ciljno usmerjeno psihosocialno pomoč:

  • v skupnosti vključenim uporabnikom z resnimi težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom in/ali PAS (psihoaktivnimi snovmi),
  • drugim posameznikom, ki potrebujejo dolgotrajno podporo za trezno življenje,
  • njihovim svojcem in družinam.

Bivanjske skupnosti delujejo po različnih modelih, povsod pa veljajo hišna pravila in red, ki se jih morajo uporabniki držati. Stanovalci so v njih z zdravim življenjskih stilom in medsebojno oporo pridobivali funkcionalne in druge spretnosti za čim bolj samostojno in zdravo življenje. Nekateri se ob koncu programa osamosvojijo in dobijo službo. Včasih je potrebno kar precej časa, da se pri vseh ponovno vzpostavijo zdravi življenjski vzorci, navade in delovna aktivnost.

Zakaj potrebujemo bivanjske skupnosti za reintegracijo in resocializacijo

Po osnovnem zdravljenju (rehabilitaciji) mnoge osebe niso pripravljene na povsem samostojno življenje: manjka jim funkcionalnih sposobnosti, določenih kompetenc, zdravih navad in odgovornosti. Njihovi uporabniki pogosto nimajo bivališča in imajo porušene družinske odnose.

Pri katerih težavah in v katerih primerih lahko pomagajo:

  • Abstinenca je predpogoj za nadaljnje korake.
  • Pomoč pri krepitvi zdravega življenjskega sloga in dobrih navad.
  • Nova izkušnja – varno in sprejemajoče okolje.
  • Potrebna je korenita sprememba življenja.
  • Skupnost je varovalka – preprečuje ponavljanje bolezni ali brezdomstva.

Kontakti organizacij za pomoč

Za vključitev in več informacij o programu se lahko obrnete na:

Zavod Karitas Samarijan, Skalniška 1, Solkan
Strokovni partner za področje zasvojenosti z alkoholom – obalno kraška in goriška regija.
E: [email protected]

Društvo Žarek upanja, Letališka 33, Ljubljana
Strokovni partner za področje zasvojenosti z alkoholom – osrednjeslovenska in zasavska regija.
E: [email protected]
T: 051 216 213 (Tjaša)

Zavod Pelikan – Karitas, Litijska 24, Ljubljana
Strokovni partner za področje zasvojenosti s psihoaktivnimi sredstvi – osrednjeslovenska, goriška,
posavska in jugovzhodna regija.
E: [email protected]
T: 031 828 789 (Uroš)

Naslovna fotografija: Maria Orlova iz Pexels