Pridružite se preventivni akciji 40 dni brez alkohola 2015!

Prekomerno uživanje alkohola prizadene dostojanstvo mnogih ljudi, še posebej otrok.
Pokažimo jim, da smo z njimi!

Svojo odločitev lahko simbolno potrdite na Svojo odločitev lahko simbolno potrdite na forumu Alkohol in na Facebooku.

Škodljiva raba alkohola v Sloveniji

druzina-200Zaradi škodljivih učinkov alkohola na zdravje in zaradi pro-metnih nezgod, ki jih povzročijo alkoholizirani vozniki, vsako leto umre vsaj 725 oseb. Letno je zaradi vzrokov, ki jih pripi-sujemo izključno alkoholu, v bolnišnico sprejetih 3.876 oseb.

V letu 2014 se je stanje glede alkohola v prometu izbolj-šalo, vendar je še vedno približno 10 % povzročiteljev vseh prometnih nesreč pod vplivom alkohola. Zdravstveni stroški ter stroški prometnih nezgod in posledic nasilja so v letu 2011 znašali 242 milijonov EUR. Neizmerljive so duševne stiske bli-žnjih, predvsem otrok v družinah, kjer vlada alkohol.

Kar 28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let se v Slovenji opija enkrat do trikrat mesečno ali pogosteje. Dva od petih 15 letnikov sta bila že vsaj dvakrat opita. Prebi-valci vzhodne Slovenije imajo 1,7-krat večje tveganje za smrt povezano z alkoholom.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

namen