Klub zdravljenih alkoholikov Nova brazda Kranj

Klub zdravljenih alkoholikov je pomemben člen v verigi zdravljenja alkoholne odvisnosti. V njem zdravljeni alkoholiki po načelih medsebojne pomoči in samopomoči ter abstinence uresničujemo svojo rehabilitacijo v osebnostnem zorenju izboljševanju odnosov v družini ter v bivalnem in delovnem okolju.

Svetovalni centri za otroke in mladostnike

Pomoč otrokom, mladostnikom in staršem. Svetovalni centri za otroke in mladostnike pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem v primeru učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

Telefoni za pomoč v stiski

Telefoni za pomoč v stiski so namenjeni reševanju in lajšanju stisk in težav, vsem, ki doživljajo nasilje v družini, v partnerskih in sorodstvenih zvezah, delovnem mestu, med otroki in mladostniki.