Telefoni za pomoč v stiski

Klic v duševni stiski
tel.: 01 520 99 00 med 19. in 7. uro zjutraj

Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik
tel.: 080 116 123 24h / dan, klici so brezplačni

Tvoj telefon
tel.: 05 720 17 20 med 8. in 20. uro

SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja
tel.: 080 11 55 delovnik med 12. in 22. uro, klici so brezplačni

TOM, telefon otrok in mladostnikov
tel.: 080 12 34 med 12. in 22. uro, klici so brezplačni

Telefon mladi mladim
tel.: 01 510 16 75, 01 510 16 70, 041 367 374 delovnik med 8. in 17. uro