Arhivi avtorja: Aleš

 • -

Že osmič 40 dni brez alkohola

Category : O akciji

Že osmo leto zapored, smo organizatorji (Slovenska karitas, Javna agencija RS za varnost prometa – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Zavod Med.Over.Net. Pri akciji sodelujeta tudi Zavod Varna pot in Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani) pripravili preventivno akcijo 40 dni brez alkohola.

C1B998AE-7511-11E2-9DCA-27A166B94067Glavna namena akcije sta izraziti solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica prekomernega uživanja alkohola v Sloveniji ter spodbuditi širšo javnost k spremembi družbenih navad, povezanih s pitjem alkohola.
Akcija bo potekala med 13. februarjem in 30.marcem 2013, z nosilnim sporočilom “BODIMO ZGLED OTROKOM IN MLADOSTNIKOM”.
Vsako leto k sodelovanju povabimo tudi javne osebnosti, ki svojo podporo akciji izkazujejo s svojim zgledom. To je 40 dnevna odpoved alkoholu. Z omenjenim igrajo pomembno vlogo pri spreminjanju družbenih norm glede alkohola.
Vsak posameznik, družina, skupnost, društvo, združenje in organizacija, se lahko pridruži k akciji in v tem času ne uživa in ne ponuja alkohola.

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite in podprete to pomembno akcijo. Lahko boste sodelovali v skupnih prizadevanjih za zmanjšanje posledic prekomernega uživanja alkohola.

Vabljeni k ogledu zgibanke:

CDF608DC-7511-11E2-9954-27A166B94067

Mnenje, odločitev ali zanimivo izkušnjo izrazite na Forumu Alkohol.

 


Vabilo na novinarsko konferenco

Category : O akciji

Vabimo vas na novinarsko konferenco ob pričetku preventivne akcije 40 dni brez alkohola. Novinarska konferenca bo V galeriji Družine na Krekovem trgu 1 v Ljubljani bo v sredo, 5. marca 2014, ob 11.00. Predstavili bomo letošnjo akcijo 40 dni brez alkohola, ki bo trajala od 5. marca do 19. aprila 2014.

40-dni-2012-novinarska

Slovenska karitas z soorganizatorjema Javno agencijo RS za varnost prometa – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Zavodom Med.Over.Net. že deveto leto spodbuja k preventivni akciji z namenom izraziti solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica prekomernega uživanja alkohola v Sloveniji ter spodbuditi širšo javnost k spremembi družbenih navad, povezanih s pitjem alkohola.

Akcija poteka tudi ob sodelovanju Zavoda Varna pot in Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani (projekt Sporočilo v steklenici) in društva Žarek upanja.

V smislu letošnjega poudarka »Ali si upaš?« kot gost v akciji sodeluje Gorska reševalna zveza Slovenije.

Dodatne informacije lahko dobite na naslovu na Slovenski karitas Mojca Kepic, tel. 01/300–59–60, e-naslov: [email protected] .


 • -

Utrinki z novinarske konference 2013

Category : O akciji

V sredo, 13. februarja 2013, je v galeriji Družine na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, potekala novinarska konferenca ob predstavitvi akcije 40 dni brez alkohola.

Akcijo, ki bo letos potekala že osmo leto, organizirajo Slovenska karitas, Javna agencija RS za varnost prometa – svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Zavod Med.Over.Net. Pri akciji sodelujeta tudi Zavod Varna pot in Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani (projekt Sporočilo v steklenici).

Akcijo so na novinarski konferenci predstavili Imre Jerebic, Slovenska karitas, Mateja Markl, Javna agencija RS za varnost prometa svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Andreja Verovšek, Zavod Med.Over.Net.

Akcija 40 dni brez alkohola poteka osmo leto zapored. V smislu letošnjega gesla »Bodimo zgled otrokom in mladostnikom« je želimo še posebno poudariti pomen zgleda, tako pri starših, sorodnikih, učiteljih, mentorjih, animatorjih in vseh drugih vzgojiteljih.
Organizatorji v času akcije med 13. februarjem, in 30. marcem vabimo k različnim oblikam solidarnosti: od osebne 40 dnevne odpovedi alkoholu, do tega da v času spodbude doma ne postrežemo alkohola. Povabljena pa so tudi društva, lokalne skupnosti in druge skupine, da na svojih prireditvah v času akcije in če je mogoče tudi preko celega leta ne strežejo alkohola. V ta namen lahko kadarkoli na naslovih organizatorjev dobijo zgibanke, ki jih lahko postavijo na mizo v sklopu svojih prireditev.

Alkoholiziranost je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek najhujših prometnih nesreč. V lanskem letu se je stanje kljub predhodno boljšim podatkom nekoliko poslabšalo, saj je bilo kar 34 % prometnih nesreč s smrtnim izidom povezanih z alkoholom. Povprečna alkoholiziranost pa je bila 1,51 g alkohola na kg krvi. Poleg nadzora in sistema kaznovanja je zato izrednega pomena preventivno delo in aktivnosti, ki dajejo rezultate žal na daljše časovno obdobje, med te spada tudi sedaj že tradicionalna akcija 40dni brez alkohola. Hkrati pa je pomembno opozoriti, da se odnos do alkohola na splošno in tudi v prometu gradi iz družine ven, iz skupine prijateljev, sodelavcev, naših bližnjih. Zato BODIMO ZGLED, ne sodelujmo v prometu, če smo pili alkoholne pijače, niti kot vozniki, niti kot kolesarji ali pešci, ter tako prispevajmo k lastni in tuji varnosti.

Splet ima pri reševanju problema alkohola izredno pomembno mesto. Ljudje še vedno niso dovolj odprti, da bi poiskali ustrezno pomoč. Anonimnost, ki jo zagotavljajo forumi, je ključna, da ljudje zberejo pogum in naredijo prvi korak. Najprej prebirajo izkušnje drugih, kasneje se opogumijo in napišejo svoje.

Forum Alkohol, ki deluje na portalu Med.Over.Net, je letu 2012 obiskalo 18.371 ljudi, ki so prebrali več kot 135 tisoč strani objavljene vsebine. Skupaj so napisali 522 komentarjev, v katerih so izražali svoje izkušnje, mnenja in povpraševali za nasvet, kako ukrepati v prihodnje. Posebej zanimiva je zgodba uporabnika, ki je svoje doživljanje od odločitve za odpoved alkoholu do večmesečne abstinence redno zapisoval na forumu in ob tem sčasoma postal tudi svetovalec drugim. Tako se je pridružil vsem, ki mislijo, da za zdravo življenje alkohol ni potreben.

Tudi letos bosta dve romanji, ki jih organizira Slovenska karitas za vse udeležence akcije 40 dni brez alkohola, za zdravljene alkoholike in za vse, ki kakorkoli trpijo zaradi alkohola, in sicer na Brezjah (16. 2. 2013 v sodelovanju s frančiškani) in na Sveti gori pri Novi gorici (10.3.2013).

Kontaktne osebe organizatorjev:

Matic Podržaj, tel. 01/300–59–60, e-naslov: [email protected]
Mateja Markl, tel. 01/400–88–70, e-naslov: [email protected]
Andreja Verovšek, tel. 01/520–50–50, e-naslov: [email protected]

Nekaj foto utrinkov:

008F6266-75E4-11E2-9DCA-27A166B94067   0610AE2A-75E4-11E2-AF44-27A166B94067  0AF89DB2-75E4-11E2-9B67-27A166B94067

FAFF9F00-75E3-11E2-98A5-27A166B94067

Več o letošnji akciji >>


 • -

Posledice škodljive rabe alkohola v Sloveniji

Category : Posledice

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) je zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov v letu 2010:

 • umrlo 885 oseb, med umrlimi so prevladovali moški (662 moških in 223 žensk). Najpogostejši vzrok smrti je bila alkoholna bolezen jeter (628 primerov).
 • bilo 3.636 hospitalizacij, med hospitaliziranimi so prevladovali moški (2728 moških, 908 žensk). Najpogostejši vzrok hospitalizacij zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov so bile duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola (2408 primerov).

Alkoholu neposredno pripisljivi vzroki so naslednji:

 • duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola (F10),
 • degeneracija živčevja zaradi alkohola (G31.2),
 • alkoholna polinevropatija (G62.1),
 • alkoholna miopatija (G72.1),
 • alkoholna kardiomiopatija (I42.6),
 • alkoholni gastritis (K29.2),
 • alkoholna bolezen jeter (K70),
 • kronični alkoholni pankreatitis (K86.0),
 • oskrba matere zaradi poškodbe plodu zaradi alkohola (O35.4),
 • plod in novorojenček, prizadet zaradi materinega uživanja alkohola (P04.3)
 • fetalni alkoholni sindrom (Q86.0),
 • prisotnost alkohola v krvi (R78.0),
 • izpostavljenost alkoholu in zastrupitev z njim (X45, X65, Y15),
 • toksični učinki alkohola (T51.0, T51.1, T51.9).

Čezmerno pitje alkohola in visoko tvegano opijanje sta v Sloveniji pomembna javnozdravstvena problema. Izsledki raziskav ‘Z zdravjem povezan vedenjski slog’ kažejo, da je med Slovenci, starimi od 25 do 64 let, prevalenca čezmernega pitja okoli 10 %, medtem ko je prevalenca visoko tveganega opijanja več kot 40 %, v obeh primerih pa je spodbudno, da trend takih tveganih vedenj pada. Spodbudno je tudi, da se je delež abstinentov v Sloveniji v opazovanem obdobju povečal s 13,6 % leta 2001 na 18,6 % leta 2008.

Med tistimi s tveganim vedenjem čezmernega pitja alkohola izstopajo naslednje značilnosti: moški spol, starostna skupina 40–54 let, poklicna izobrazba, najnižji spodnji in delavski sloj, vaško bivalno okolje, vzhodnoslovensko geografsko območje, ljubljanska zdravstvena regija, poročeni, osebe, ki opravljajo lažje fizično delo; med tistimi s tveganim vedenjem visoko tveganega opijanja pa: moški spol, starostna skupina 25–39 let, poklicna oziroma srednja šola, srednji sloj, vaško bivalno okolje, vzhodnoslovensko geografsko območje, ljubljanska zdravstvena regija, poročeni, osebe, ki opravljajo lažje fizično delo.

Prebivalci vzhodne kohezijske regije v večjem deležu alkohol pijejo čezmerno in se visoko tvegano opijajo: prebivalci vzhodne Slovenije imajo 1,39-krat večje relativno tveganje za čezmerno pitje in 1,12-krat večje relativno tveganje za visoko tvegano opijanje kot prebivalci zahodne Slovenije.

Več informacij je na voljo v publikaciji, ki jo je izdal Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) z naslovom »Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije – trendi raziskav CINDI 2001-2004-2008«, v kateri je predstavljeno gibanje dejavnikov tveganja in nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni med odraslimi v Sloveniji v obdobju od leta 2001 do 2008.

Celotna publikacija je na voljo na povezavi >:

Pripravila: Dr. Barbara Lovrečič, dr. med., specialistka socialne medicine in specialistka javnega zdravja


 • -

Zapišite svojo zgodbo

Category : O akciji

Različne so zgodbe, ki jih piše življenje. Bolečina, stiska, žalost, groza, nemoč ter obup so občutki, ki kričijo iz posameznih zgodb in kličejo na pomoč. Tako malo je potrebno, da postane človeku zvesta prijateljica steklenica alkohola. Veliko truda, volje, moči in vztrajnosti pa je potrebno, da se človek osvobodi izpod njenega primeža.

Na forumu Zasvojenosti in pomoč so našla svoje mesto vprašanja, misli, izpovedi, razmišljanja ljudi, ki so posredno in neposredno ujeti v primež alkohola. Ljudi, ki potrebujejo strokovno mnenje ali nasvet drugih. Preberite jih.

Želite zapisati svojo zgodbo? Se sprašujete kaj storiti? Kako začeti pogovor o zasvojenosti z alkoholom? Izkušnje drugih so nam lahko pomembna opora v življenju.

Na drugi strani so lahko zgodbe tudi prijeten pripetljaj.
Na primer “na poslovnem kosilu, ko smo vsi pili vodo … in nihče ni nič rekel, kasneje pa mi je sodelavec povedal, da oni sodelujejo v akciji, za katero sploh niso vedeli, da jo soorganiziramo mi. In potem smo to razvozlali, in vsem se je zdelo fajn.
In še nekaj takšnih zgod je bilo. Gotovo tudi pri vas.

Ne odlašajte, kliknite na forum Zasvojenosti in pomoč , podajte svoje mnenje, izkušnjo, odločitev ali podporo akciji, zapišite svojo zgodbo ali zabaven dogodek.


Delite med prijatelje

Video

Iskalnik

Mediji, ki podpirajo akcijo

Spremljajte nas

Arhiv